Andrej Kosi se zavzema za sofinanciranje nakupa novih trt, ki bodo nadomestile obolele

Vinogradniki v Sloveniji se srečujejo z večjimi izbruhi neozdravljive bolezni trte zlate trsne rumenice. Ministrstvu za kmetijstvo mora biti prioriteta, da bi vinogradniki v največji možni meri sprotno odstranjevali obolele trte, zato je smiselno razmišljati v smeri sofinanciranja nakupa novih trt za samo nadomeščanje obolelih.

 

, ki prihaja iz vinorodnega okoliša Ormoških goric, je na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z boleznijo vinske trte zlate trsne rumenice.

Kosi poudarja, da se vinogradniki v Sloveniji se srečujejo z večjimi izbruhi neozdravljive bolezni trte zlate trsne rumenice. Bolezen prenaša žuželka ameriški škržatek, ki z okuženih trt prenese fitoplazmo na zdrave trte.

Bolezni zaradi obsega okužb ni več mogoče izkoreniniti, vendar je zaradi nevarnosti za vinogradništvo pomembno preprečiti njeno nadaljnje širjenje. Če ne ukrepamo, se bolezen širi v vinogradu in v druge vinograde v bližini. Okužene trte slabše rodijo in lahko v nekaj letih propadejo. Bolezen in posledično propad vinogradov skrajno resno vpliva na razvoj turizma, vinogradništva, vinarstva, ohranjanja krajine, nadaljevanje tradicije in življenja ljudi.

Poslanec DZ RS, Andrej Kosi

Iz prodaje umaknjene aktivne snovi insekticidov, ki so imele visoko učinkovitost na zatiranje škržatka, so nadomestile milejše aktivne snovi v pripravkih, ki so v visokem cenovnem razredu in se jih marsikateri vinogradniki (predvsem manjši) ne poslužujejo, predvsem zaradi problematike nestabilnosti in nihanja cen prodaje grozdja in vina.

V največji meri je širjenje rumenice odvisno od vinogradnikov, ki morajo sprejeti ukrepe obvezne letne trikratne uporabe insekticidov in sprotnega odstranjevanja okuženih trt.

Poslanec poudarja, da mora Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano biti prioriteta, da bi veliki in manjši vinogradniki v največji možni meri sprotno med letom odstranjevali obolele trte, zato je smiselno razmišljati v smeri sofinanciranja nakupa novih trt za samo nadomeščanje obolelih.

Vir: sporočilo za javnost