Ali se lahko vojna iz Ukrajine razširi v Slovenijo?

Iz zgodovine smo se naučili, da moraš biti vedno pripravljen, vendar pa delamo vse za to, da vojna ne bi prišla do Slovenije. Ne bo prišla v Slovenijo!

 

Danes ni več leto 1991, takrat smo bili sami, ampak kljub temu, da smo bili sami smo se ubranili. To kar se zdaj dogaja, je deloma podobno tistim časom. Velika razlika pa je, da danes nismo več sami, danes smo v Evropski Uniji in zvezi Nato in neka zavest, da se lahko neki časi, za katere smo mislili, da so že zdavnaj mimo, kljub vsemu vrnejo v Evropo in, da je treba biti pripravljen in čuječ in resno jemati tudi obrambne priprave. Ta zavest je danes bistveno višja, kot je bila kadarkoli po padcu železne zavese, Berlinskega zidu.

Slovenija se trudi, ne samo v okviru nacionalnih okvirov, ampak tudi znotraj evropskih okvirov in okvirov zveze Nata, da iz te zavesti, teh besed tudi meso postane, da se okrepi obrambna moč Nata, predvsem vzhodnega krila Nata in na ta način ta nevarnost ostane daleč od naših meja.

Ključna skrb slovenske vlade je vendarle varnost Slovenije!