Turistični boni
Turistični boni. Foto: Twitter

Ukrep uvedbe turističnih bonov je bil sprejet zaradi spodbuditve povpraševanja v turizmu, ki je ključno za ohranitev in razvoj dejavnosti ter za ohranitev številnih delovnih mest.

Prav tako je namen ukrepa, da bi čim več prebivalcev Slovenije svojo deželo spoznalo s turističnega vidika, da bi raziskali njene skrite kotičke in si ogledali nove, privlačne turistične produkte, ki nastajajo v vseh slovenskih krajih.

Skupno je do turističnega bona upravičenih  2.047.261 oseb. Skupna vrednost turističnih bonov pa znaša 356.858.450,00 evrov.

S finančnega vidika ta ukrep ne pomeni le odliva iz državnega proračuna, ampak tudi priliv iz naslova DDV, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost zaposlenih v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih ter drugih dajatev.

Koliko bonov je bilo unovčenih?

Skupno število (deloma ali v celoti) unovčenih bonov do 2.9.2020 je 607.594, v rezervacijah je 22.918 bonov. Skupna vrednost (deloma ali v celoti) unovčenih bonov do 2.9.2020 znaša 82.767.168,52 evrov, rezerviranih pa je v skupni vrednosti 3.661.472,54 evrov.

52 odstotkov jih je ali še bo dopust preživelo v Sloveniji

S strani Slovenske turistične organizacije je bila po uvedbi turističnih bonov izvedena raziskava o potovalnih namerah domačih turistov v letu 2020. Raziskava je pokazala, da kar 52 odstotkov anketiranih namerava glavnino dopusta preživeti v Sloveniji.  Kar 41 odstotkov anketirancev bo odšlo na več krajših oddihov, četrtina (26 odstotkov) na en krajši oddih, petina (18 odstotkov) pa si bo privoščila kombinacijo obojega.

Za 42 odstotkov je turistični bon razlog za dopustovanje v Sloveniji

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Turistični bon je za 42 odstotkov vprašanih eden od razlogov za letošnje dopustovanje v Sloveniji. Anketiranci so navedli, da jih namerava 48 odstotkov turistični bon unovčiti v poletnih mesecih, 47 odstotkov v jesenskih mesecih in 5 odstotkov pozimi. Eden izmed pogosteje navedenih razlogov za preživljanje dopusta v Sloveniji je uspešnost zajezitve virusa Covid-19, saj bodo dopustovali v Sloveniji zaradi občutka varnosti.

Podaljšanje obdobja za koriščenje bonov?

Za zdaj vlada še ni razpravljala glede možnosti podaljšanja obdobja za koriščenje turističnih bonov. Prevladuje ocena, da bo potrebno počakati vsaj še do konca jesenskih šolskih počitnic ter na osnovi takratnih podatkov o stopnji koriščenja turističnih bonov odločati tudi glede morebitnega podaljšanja obdobja za njihovo koriščenje.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran: