Akcije sterilizacij in kastracij domačih živali

Tudi letos v jesenskih mesecih širom po Slovenij potekajo akcije sterilizacij in kastracij v veterinarskih ambulantah. 

Med 1.9. 2023 in 31. 101. 2023 lahko v veterinarskih ambulantah v Pomurju, Moškajncih in Ormožu s 20% popustom uredite sterilizacijo ali kastracijo.

Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje. Tako določa tudi 11. člen Zakona o zaščiti živali. Npr. če imamo več kot 5 odraslih živali iste vrste več kot 30 dni se slednje šteje kot gojitev – dejavnost, ki jo je potrebno prijaviti glede na Zakon o veterinarskih merilih skladnosti.

Ubijanje mladičev je kaznivo in nehumano. Zato vam v Društvu za zaščito živali v Pomurju nudijo pomoč. Več lahko najdete na naslednji povezavi.