80-letnica pravnika, univerzitetnega profesorja, akademika, publicista, diplomata in politika dr. Ludvika Toplaka

Danes visok jubilej obeležuje Dr. Ludvik Toplak, eden prepoznavnostih in eminentnejših obrazov Spodnjega Podravja.

Danes visok jubilej obeležuje Dr. Ludvik Toplak, eden prepoznavnejših in eminentnejših obrazov Spodnjega Podravja. Dr. Ludvik Toplak, rojen 13. julija 1942 v Mostljah v Slovenskih goricah, je končal gimnazijo na Ptuju. Leta 1967 je diplomiral iz prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

 

 

Študij je nadaljeval v Beogradu in na New York University, kjer je leta 1973 magistriral iz primerjalnega trgovinskega prava. Leta 1980 je na Pravni fakulteti Univerze v Novem Sadu doktoriral z doktorskim delom Odgovornost poslovodnega organa v našem in tujem pravu. Kasneje se je študijsko izpopolnjeval na univerzah v Oslu (Norveška), Potsdamu (Zvezna republika Nemčija), Varšavi (Poljska), Los Angelesu (Združene države Amerike) in Strasbourgu (Francija). S krajšimi prekinitvami je kot redni profesor in prodekan predaval civilno in stvarno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Tri mandate (od leta 1993 do leta 2002) je bil rektor Univerze v Mariboru. Po letu 2006 je predaval na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Leta 2007 je bil soustanovitelj zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea.

Politično delovanje
Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja je sodeloval z dr. Jožetom Pučnikom in revijo Perspektive. V času demokratizacije je sodeloval pri ustanovitvi Slovenske kmečke zveze (1988) in pri njenem preoblikovanju v Slovensko ljudsko stranko. Leta 1990 je bil na prvih povojnih večstrankarskih volitvah na listi Slovenske kmečke zveze kot delegat izvoljen v Skupščino Republike Slovenije. V tridomni skupščini je bil predsednik Družbenopolitičnega zbora. Bil je član Ustavne komisije, podpredsednik Komisije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, član Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko, član Odbora za mednarodne odnose in član delegacije v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Leta 1992 je bil na listi Slovenske ljudske stranke kot poslanec izvoljen v Državni zbor, vendar je leta 1993 odstopil. Med letoma 2002 in 2006 je bil veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu v Vatikanu.

Predsednik Republike Slovenije mu je letos, ob dnevu državnosti, za izjemni prispevek k demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije ter njeni mednarodni in akademski uveljavitvi, podelil zlati red za zasluge.

Leta 2000 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu. Predsedoval je upravnemu odboru Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju in v Bruslju. Kot rektor Univerze v Mariboru je bil član Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, vodil je Podonavsko rektorsko konferenco, predsedoval Rektorski konferenci Alpe-Jadran ter bil član predsedstva Evropske rektorske konference. Bil je soustanovitelj in predsednik leta 1989 nastale Fundacije dr. Antona Trstenjaka.

Avtor večih knjig in člankov s področja prava
Je avtor več knjig in člankov s področja prava (je soavtor Komentarja Ustave Republike Slovenije iz leta 2002), ekonomije, managementa in ekologije. Za svoje delo je prejel priznanje ambasador Republike Slovenije v znanosti (2000), je častni občan Občine Juršinci (1997) in Mestne občine Maribor (2012).

 

 

Vir: DZ RS