70 let Knjižnice Ivana Potrča Ptuj

Visok jubilej - 70. obletnico ustanovitve ptujske študijske knjižnice, katere naslednica je današnja Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, so na Ptuju proslavili z izdajo jubilejnega zbornika. Slavnostna govornica na četrtkovem osrednjem dogodku je bila ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice Martina Rozman Salobir.

Naslovnica jubilejnega zbornika; foto: KIPP
Ob častitljivi obletnici so se spomnili na mnoga že pozabljena dejstva iz zgodovine in opozorili na posameznike, katerih misli, vizije in delo so vtkani v temelje ene osrednjih kulturnih in izobraževalnih ustanov v najstarejšem slovenskem mestu. Dogodka so se udeležili mnogi pomembni gostje, tudi direktorji slovenskih splošnih knjižnic, knjižničarke in knjižničarje slovenskih splošnih knjižnic ter zaposleni in nekdanji sodelavci ptujske knjižnice. Ptujski podžupan Gorazd Orešek je knjižnici podelil veliko statuo MO Ptuj.

Knjižnica zagotavlja knjižnično dejavnost za okrog 68.000 uporabnikov

Ob 70-letnci so izdali jubilejni zbornik, ki je izšel v nakladi 500 izvodov in obsega 292 strani te daje celovit pregled tako zgodovine knjižnice kot posameznih oddelkov in služb, ki od leta 2000 pod streho Malega gradu zagotavljajo knjižnično dejavnost za okrog 68.000 uporabnikov.

V ptujski knjižnici so praznovali visok jubilej; foto: Albin Bezjak

Že od ustanovitve so v ptujski knjižnici strmeli k sodobni, dobro založeni knjižnici, ki v urejenih pogorjih dela opravlja svoje poslanstvo za uporabnike šestnajstih občin ustanoviteljic in pogodbenic, kot osrednja območna knjižnica pa še za občine z Ormoškega, je v uvodnem nagovoru povedal mag. Matjaž Neudauer, direktor Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (KIPP).

»Nastala je bogata monografija, ki pokuka tudi v tista področja, ki jih povprečni bralec ali uporabnik doslej ni poznal, so pa za delovanje knjižnice prav tako pomembna kot izposoja gradiv. Uvodni članek je osredotočen na trojno vlogo knjižnice, torej na vlogo krajevne knjižnice za občane Mestne občine Ptuj, osrednje knjižnice za 16 občin ustanoviteljic in pogodbenic ter osrednje območne knjižnice za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Sledi obsežen in natančen pregled zgodovine ptujske knjižnice avtorice Melite Zmazek.

Predstavljena bogata publicistična dejavnost knjižnice ter bibliografija ustanove

Oddelke izposoje, študijski in mladinski oddelek ter oddelke potujoče knjižnice so predstavile Božena Kmetec – Friedl, Anja Ogrizek in Tjaša Mrgole Jukič. Mira Petrovič je predstavila zbirke in dejavnosti ter Domoznanski oddelek, Liljana Klemenčič se je dotaknila pomena in vloge biblioterapije pri delu z mladimi bralci, Anja Ogrizek pa je predstavila prireditveno dejavnost knjižnice in spodbujanje branja med odraslimi bralci. Marina Jurgec piše o nabavi gradiva, o obdelavi Božena Kmetec – Friedl, obsežnejši članek Milene Dobršek pa predstavlja informatizacijo knjižnične dejavnosti ter aktivnosti v spletnem okolju. Sledi prispevek, v katerem Darja Plajnšek predstavi bogato publicistično dejavnost knjižnice ter bibliografija ustanove,« je povedal Matjaž Neudauer, ki je dodal, da je v zborniku predstavljen celovit pregled manjših ali večjih korakov v razvoju knjižnice.

Direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer se je sodelavcem in ostalim sodelujočim pri nastajanju zbornika posebej zahvalil. Foto: Albin Bezjak

Ptujska knjižnica danes predstavlja pomembno kulturno središče mesta in okolice

V zborniku je med drugim zapisano, da je Henrik Šel, prvi upravnik Študijske knjižnice v Ptuju, v poročilu za leto 1948 zapisal, da je bilo prvo delo, ki se ga je lotil, prevoz knjig iz dva kilometra oddaljenega Narodnega doma v Študijsko knjižnico, kar je opravljal v mrazu in snegu s četverovprežno vožnjo, je v predstavitvi zgodovine knjižnice omenila tudi Melita Zmazek, ob tem pa povedala, da se je knjižnica kljub težkim časom razvila v moderno ustanovo in pomembno kulturno središče mesta in okolice.

Melita Zmazek je v zborniku pripravila obsežen in natančen pregled zgodovine ptujske knjižnice, na slavnostnem dogodku pa je predstavila le drobce iz zgodovine. Foto: Albin Bezjak

Prihodnje leto nov bibliobus

Ob koncu 50-ih let je bila ena od prioritetnih nalog Ljudske in študijske knjižnice, da na ptujskem območju ustanovi potujočo knjižnico in s tem širokemu sloju ljudi omogoči dostop do knjige. Pripravljalni odbor za ustanovitev potujoče knjižnice se je s prošnjami za knjižne darove in denarna sredstva obrnil na podjetja, sindikalne organizacije, šole in založbe. Tako je bila leta 1959 s pomočjo knjižnih darov in subvencij organizirana Potujoča knjižnica. Na svojo prvo pot je krenila z dvema kovčkoma knjig oktobra 1959 v Vitomarce in Naraplje in bila deležna velikega zanimanja.

V letu 2019 v knjižnici z veseljem pričakujejo svoj drugi bibliobus, pri tem ima knjižnica podporo vseh občin ustanoviteljic in pogodbenic, ki bodo tudi sofinancirale nakup bibliobusa.

Na visokem drugem mestu med slovenskimi splošnimi knjižnicami

Knjižnica Ivana Potrča pri izvajanju svojega bogatega programa sodeluje z mnogimi izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter strokovnimi bibliotekarskimi organizacijami. Ena izmed njih je Narodna in univerzitetna knjižnica, ki s svojo raziskovalno, razvojno in izobraževalno dejavnostjo na področju knjižničarstva aktivno sooblikuje slovenski knjižnični sistem ter prispeva k teoretičnim in praktičnim spoznanjem v bibliotekarski in informacijski znanosti. NUK je tudi sedež Digitalne knjižnice Slovenije, kamor je KIPP v zadnjih letih prispevala več kot 145.000 strani digitaliziranega gradiva, s čimer se uvršča na visoko drugo mesto med slovenskimi splošnimi knjižnicami.

Spodbujanje branja in bralne kulture je ena od glavnih nalog splošnih knjižnic. V ptujski knjižnici pripravljajo številne tovrstne dejavnosti za otroke in mladino. Med prepoznavnejše sodi projekt Bralna značka za odrasle, s katerim skrbijo za promocijo kvalitetnega branja. Od leta 2005 je bilo na bralnem seznamu Bralne značke za odrasle predlaganih 236 naslovov, osvojilo pa jo je 1.258 bralcev.

Razstava prestižnih knjižnih izdaj v ptujski knjižnici do 1. oktobra

Med temeljne naloge Knjižnice Ivana Potrča Ptuj – kot ene izmed desetih osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji – sodi zagotavljanje tako povečanega kot zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva. V tej luči je knjižnici v zadnjih letih s sredstvi Ministrstva za kulturo uspelo kupiti kar nekaj prestižnih monografij, za katere je prav, da jih ptujska knjižnica kot regijska knjižnica v svoji zbirka ima in da so dostopne prebivalcem območja. To so knjige z izjemno bogato vsebino oziroma predstavljeno tematiko. Listati in prebirati jih je mogoče v čitalnici Domoznanskega oddelka.

Darja Plajnšek (na levi) je pripravila razstavo prestižnih knjižnih izdaj v zbirki Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. Foto: Albin Bezjak

Izbor osmih monografij in krajše opise je pripravila avtorica razstave Darja Plajnšek in v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj so na jubilejni slovesnosti odprli tudi zanimivo razstavo prestižnih knjižnih izdaj v zbirki Knjižnice Ivana Potrča Ptuj.

Utrinek iz razstavišča Knjižnice Ivana Potrča; foto: Albin Bezjak

»Knjižnica bo tudi v bodoče ostala nosilka zagotavljanja enakopravnega dostopa do informacij za vse prebivalce, pospeševalka kulturnega razvoja, kraj za srečevanje, medgeneracijsko druženje, vseživljenjsko učenje ter prostor za vključevanje ranljivih skupin, srce okolja, v katerem deluje,« je še dejal Matjaž Neudauer.

Slavnostni dogodek v knjižnici je z glasbo obogatila vokalna skupin PopKORn; foto: Albin Bezjak

Vir: KIPP, foto: Albin Bezjak