611 milijonov za javni sektor!

April bo zaznamovan z dvigom plač zaposlenim v javnem sektorju, saj bodo njihove plače zvišane za en plačni razred oziroma za štiri odstotke. Ministrstvo za javno upravo je poudarilo, da gre za prvi korak k odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, ki so bila dogovorjena v oktobrskem sporazumu med vlado in sindikati javnega sektorja.

 

Povišanje plač za 4,5 odstotka

Oktobrski sporazum je javnemu sektorju zagotovil 4,5-odstotni dvig plač, višje nadomestilo za malico in poračun regresa za letni dopust za tiste do vključno 50. plačnega razreda. Vlada je želela s tem ublažiti vpliv inflacije.

S prenovo plačnega sistema, ki se začenja s tem povišanjem plač, se bodo zaposleni v javnem sektorju prvič soočili z izplačilom aprilskih plač maja. Prenova vključuje odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, ki so nastali zaradi parcialnih posegov v preteklosti, in oblikovanje novega zakona, ki bo bolje naslavljal specifike dejavnosti, vzpostavil primerjave med primerljivimi poklicnimi skupinami ter zagotovil enako plačilo na primerljivem delovnem mestu, pojasnjujejo na ministrstvu.

Finančni učinek oktobrskega dogovora je ocenjen na 611 milijonov evrov. V ponedeljek bo vlada predstavila osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema v javnem sektorju reprezentativnim sindikatom. Osnutek zakona bo še predmet usklajevanj. Vlada je sprejela sklepe za nadaljevanje pogajanj in pooblastila vladno pogajalsko skupino za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Resornim ministrstvom je naložila pripravo predlogov sprememb kolektivnih pogodb dejavnosti in proučitev ustreznosti veljavne ureditve sistema nazivov. Ministrstvo za javno upravo bo predloge zbralo, uskladilo in predložilo vladi v obravnavo.

MR