50€ dodatka za vsakega otroka. Oddajte vlogo, če ne prejemate otroškega dodatka!

Dodatek za vsakega otroka.

Vloga enkratnega nakazila solidarnostnega dodatka za otroke dostopna na eUpravi

 

Od včeraj dalje vsi starši otrok, ki še niso dopolnili 18 let in ne prejemajo otroškega dodatka, lahko oddajo vlogo za izplačilo solidarnostnega dodatka v višini 50 evrov za vsakega otroka. Enkratni solidarnostni dodatek je predviden z zadnjim proti korona zakonom, tako imenovanim PKP7. Staršem, ki prejemajo otroški dodatek vloge ni potrebno oddajati.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke prejeme eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok, starih do 18 let.

Starši, ki niso upravičenci do otroškega dodatka morajo vlogo oddati do 31. januarja 2021.
Izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge.

Dostopnost vlog:
Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke – brez e-identitete
Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke – z e-identiteto