50 LET FOLKLORNE SKUPINE OSNOVNE ŠOLE CIRKOVCE

V četrtek, 8. decembra, smo na Osnovni šoli Cirkovce obeležili 50 let delovanja Otroške folklorne skupine Osnovne šole Cirkovce.

 

Cirkovški osnovnošolci v šolski folklorni skupini plešejo že od leta 1971. Takrat sta namreč Anton Brglez, vodja FS Vinko Korže Cirkovce, in Alojz Knafelc, takratni ravnatelj, ustanovila folklorno skupino na šoli kot podmladek odrasle že uveljavljene skupine. Prva mentorica je bila učiteljica Slavica Hecl. Po njenem odhodu je tako vodstvo prevzela Slava Knafelc. Ko se je gospa Slava upokojila, je vodstvo skupine leta 1985 prevzela učiteljica Marija Jurtela. Sedaj že nekaj let skupino vodita Milada Skuber, ki je prevzela starejše osnovnošolce, in Metka Kaiser z mlajšo skupino. S priključitvijo vrtca k OŠ Cirkovce pa imamo tudi skupino predšolskih otrok, ki jo vodi Monika Šešo.

Oba ravnatelja, ki sta v tem obdobju vodila šolo, gospod Alojz Knafelc in gospod Bogomir Jurtela, sta spodbujala in podpirala otroško folklorno dejavnost, ki se je čez leta spreminjala in razvijala. Vodje skupine so, če so želele biti v koraku s kakovostjo drugih skupin, morale aktivno delovati na tem področju. Otroške folklorne skupine so namreč nekoč bolj posnemale odrasle, v zadnjem obdobju pa se delo v njih usmerja na ohranjanje otroških iger in običajev. V ospredju je tudi ohranjanje otroških oblačil preteklega časa. Tudi ravnateljica Ivanka Korez, ki Osnovno šolo Cirkovce vodi danes, se zaveda pomena otroške folklorne skupine, preko katere je šola še tesneje povezana s svojim okoljem in njegovimi ljudmi.

Plesalci folklorne skupine so ime Cirkovc, Kidričevega pa tudi Slovenije s svojimi gostovanji in nastopi ponesli po vsej Sloveniji in v mnoge dele Evrope. Dvakrat so obiskali mednarodni otroški festival v Ankari v Turčiji, pa tudi festivale na skrajnem jugu Italije, v Salzburgu v Avstriji, v Skopju v Makedoniji, na Hrvaškem v Zagrebu, Varaždinu, Kutini in Jelenju. Nastopali pa so tudi na otroškem Folkartu festivala Lent. Zadnja leta smo redni gostje Otroškega folklornega festivala v mestu Ugljevik v Bosni in Hercegovini. S svojimi nastopi folklorniki prispevajo k prepoznavnosti domačega kraja in občine ter neštetokrat polepšajo najrazličnejše prireditve.

Cirkovška otroška folklorna skupina je ena izmed prvih otroških folklornih skupin v Sloveniji. Folklorniki so v začetku večinoma plesali cirkovške plese in bili oblečeni v enaka oblačila kot člani odrasle skupine

V zgodnjih začetkih folklore je to pomenilo ohranjanje plesov, šeg in navad, dandanes pa vemo, da je treba v to vključiti tudi igro in kostumsko podobo. Vedno bolj se namreč uveljavlja celostna obravnava folklore, s katero se ohranja naša bogata kulturna dediščina. Z njo smo vključeni tudi v projekt UNESCO šol – Dediščina v rokah mladih.

Da se danes vse štiri skupine folklornikov lahko predstavijo v tradicionalnih oblačilih, gre velika zasluga sponzorjem in šolskemu skladu OŠ Cirkovce, ki skozi vsa leta prispeva sredstva za nakup blaga, saj otroci oblačila hitro prerastejo, v skupine pa se vključuje tudi vedno več otrok, ki jih je potrebno primerno obleči. Iz sredstev šolskega sklada smo kupili tudi šolsko frajtonarico. V preteklih letih smo skupaj s Prosvetnim društvom Cirkovce sodelovali v programu razvoja podeželja LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah ter dve skupini folklornikov tudi primerno obuli. 

Vir: mojaobcina.si

MR