30 DNI DO SPECIALISTA! Čakalne dobe v zdravstvu poskočile za 30 odstotkov

Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS, je opozorila na zaskrbljujoče številke v zdravstvenem sistemu, saj je število pacientov, ki čakajo nad dopustno čakalno dobo, v zadnjem letu naraslo za kar 30 odstotkov. Na dan 1. 1. 2023 je nad dopustno čakalno dobo čakalo 117.358 pacientov oziroma 44,4 % vseh čakajočih na storitve, kar je občutno več kot na dan 1. 1. 2022, ko je bilo takšnih čakajočih 88.233.

 

Godec je glede realizacije programov v letu 2022 naslovila pisno poslansko vprašanje na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Ob sprejemanju Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema julija 2022 so bile dane obljube o prepolovitvi čakalnih dob v letu dni, a uradne številke kažejo, da se te obljube niso uresničile.

Poleg tega je bilo poudarjeno tudi plačilo vseh storitev kot enega večjih uspehov v okviru interventnega zakona. Kljub temu uradne številke govorijo nasprotno, saj program še vedno ni bil realiziran v celoti.

V luči teh dejstev Jelka Godec sprašuje ministra za zdravje, ali še vedno trdi, da je Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema dosegel svoj namen in ali ga ocenjuje kot uspešnega. Razkritje teh številk odpira pomembna vprašanja glede učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje čakalnih dob v slovenskem zdravstvenem sistemu.

MR