26. aprila Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji, organizirala v petek, 26. aprila.

Čebelnjak Žumrovih v Hajdošah; foto: TM;
Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam je simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko pa odrastemo občudujemo njeno učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost.

V Sloveniji je več kot 10.000 čebelarjev, ki skrbijo za čebele. Delos čebelami jim predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih doživljamo v današnjem hitrem tempu življenju.

Foto: TM

Vse o čebelarstvu v petek, 26. aprila

Slovenija je v svetu poznana kot čebelarsko dežela in je veliko prispevala k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija izvorna dežela kranjske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila vse do dandanes.

Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih  in kako čebele s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja, bo mogoče zvedeti na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.

Čebelarska društva bodo 26. aprila poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih v čebelnjakih in stojnicah, slovenske občine pa je Čebelarska zveza Slovenije so povabila k sodelovanju pri promociji dneva odprtih vrat preko svojih lokalnih glasil. Na ta izobraževalni in promocijski dogodek vabijo osnovne šole, vrtce, splošno javnost in obiskovalce iz ožje in širše okolice čebelarskega društva, ki predstavlja svojo dejavnost.

Foto: TM

Poudarili bodo tudi pomen kranjske čebele

Na dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bodo obiskovalcem predstavili čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, kjer čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske pripomočke in čebelarjeva opravila. Predstavili bodo pomen medovitih rastlin, glavne paše na posameznem območju in aktivnosti s katerimi lahko vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili bodo pomen kranjske čebele kot pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Na predstavitveni stojnici ali čebelnjaku bodo čebelarji predstavili čebelje pridelke in izdelke, z možnostjo degustacije in nakupa.

Vabljeni, da z obiskom podprete čebelarsko dejavnost, kajti brez čebelarjev, ne bo čebel in posledično vsega, kar čebele s svojim poslanstvom storijo za človeka in za ohranjanje okolja.

Foto: Čebelarska zveza Slovenije, TM