25 kreativnih let ptujskega podjetja TMD Invest

Znano ptujsko podjetje TMD Invest je 14. septembra obeležilo jubilejnih 25 let delovanja. Ob tej priložnosti je ekipi projektivnega biroja čestital tudi ptujski župan Miran Senčar.

Foto: Langerholc
Na slovesnosti na sedežu projektivnega biroja v Prešernovi ulici 30 na Ptuju so pred dnevi predstavili pomembne projekte, ki so nastajali vse od ustanovitve podjetja do danes v Spodnjem Podravju, pa tudi drugod po Sloveniji. Z načrtovanjem stavb je ptujska ekipa projektivnega biroja dala neizbrisen pečat. Slavnostnega dogodka so se udeležili številni poslovni partnerji, župani in predstavniki občin Spodnjega Podravja.

Družba TMD Invest je začela poslovati junija leta 1993 s petimi zaposlenimi. Ustanovitelji podjetja Anica Drevenšek, Janez Meznarič in Stanko Tement, bivši sodelavci Perutnine Ptuj, so staknili glave in se odločili, da ustanovijo svoj projektivni biro, saj so si v letih službovanja na Perutnini Ptuj pridobili bogate operativne izkušnje na področju graditve objektov. Začeli so s projektiranjem in nadzorom manjših objektov, prva večja preizkušnja je bila projektiranje Vrtca v Majšperku. Takrat so prebili led. Sledila je šola Žetale, njen idejni oče in arhitekt je bil Vlado Koželj. Potem so se odprla vrata, pridobili so znanje, reference, lokalne skupnosti in podjetja so jim zaupale nove naloge.

V projektivnem biroju TMD Invest so praznovali; foto: TM

Od leta 1999 je podjetje v starem mestnem jedru

Ker se je obseg dela z vsako novo nalogo in z vsakim novim projektom povečeval, so potrebovali za to potreben kader in ustreznejše prostore za ustvarjanje. Iz prve lokacije na Zadružnem trgu so se selili v poslovno stavbo Ob Dravi 3a, nato v center mesta Ptuj na Prešernovo 17. Leta 1999 pa se je pojavila možnost nakupa lastne stavbe na Prešernovi 30, ki so jo nato obnovili in tja preselili sedež podjetja.

Utrinek s praznovanja; foto: TM

12 zaposlenih strokovnjakov

Danes je v projektivnem biroju zaposlenih 12 strokovnjakov, podjetja pa vodi Polonca Drevenšek Ranfl, ki je na slovesnosti med drugim povedala: »S ponosom se lahko pohvalim, da nam je uspelo in da smo še po vseh teh letih v zelo dobri kondiciji, pripravljamo nove projekte in se oziramo v prihodnost. Za nami so leta trdega dela, veselja, lepih trenutkov in seveda težki trenutki, ki so nas utrdili in nam dali moči, da stopamo naprej, novim izzivom naproti. Zavedam pa se, da nam brez skupnega dela, vere v boljši jutri in ljubezni do načrtovanja ne bi uspelo. V vseh teh letih smo ustvarili nekaj tisoč projektov, ki so bili osnova za gradnjo stavb, ki puščajo v okolju naš pečat. Moji sodelavci, moji strokovnjaki pa vsak dan s timskim načrtovanjem kreirajo in ustvarjajo nove skice in izračune, ki tvorijo smiselno celoto.«

V vseh teh letih so ustvarili nekaj tisoč projektov, ki so bili osnova za gradnjo stavb, ki puščajo v okolju prav poseben pečat. Foto: Langerholc

Ustvarili veliko objektov nizkih gradenj in inženirskih objektov, ki niso tako opazni

Kot je povedala Polonca Drevenšek Ranfl, so v družbi TMD Invest zelo ponosni, ker so ustvarili veliko stavb, v katerih se igrajo in učijo otroci, zdravijo bolniki, ustvarjajo občinski sveti z župani na čelu, stavb, v katerih živi kultura in šport ter stavb, v katerih se živi in kvalitetno biva. V stavbah, ki so jih projektirali, obratuje industrija in vsi tehnološki procesi, ki so jih umestili v njih. Ustvarili so veliko objektov nizkih gradenj in inženirskih objektov, ki niso tako opazni, vendar pa prav tako zelo pomembni.

V MO Ptuj so med drugim projektirali atletski stadion in tribune, upravno stavbo – poslovni objekt podjetja Tames, poslovno – proizvodni objekt podjetja Gradis Gradnje Ptuj, poslovno – proizvodni objekt podjetja RM Vuk, njihove inovativne rešitve so tudi v zgradbi Zdravstvenega doma Ptuj. Njihov najnovejši izstopajoči projekt na Ptuju pa je Veterinarski center Mlakar.

Največ referenc imajo v občinah Spodnjega Podravja

»Pri gradnji večine naših referenc smo nudili tudi strokovni nadzor nad gradnjo, da so objekti zgrajeni kvalitetno in po naših načrtih. Seveda je potrebno omeniti, da smo pri gradnji večini naših referenc nudili tudi strokovni nadzor nad gradnjo, da so objekti zgrajeni kvalitetno in po naših načrtih. Največ referenc imamo v občinah Spodnjega Podravja, kjer še zmeraj ohranjamo zelo dobro pozicijo, saj smo največji projektivni biro na Ptujskem.

Želim izpostaviti še naslednje projekte: Trgovski centri Mercatorja po Sloveniji, Vrtec Ihan v občini Domžale, prizidava k OŠ Šmarje v občini Koper, kanalizacijski sistemi v občini Šentjur, vodovodni in kanalizacijski sistem občine Gorenja vas – Poljane, vodovodni sistem v občini Makole, tribune v občini Poljčane, stadion v občini Oplotnica, vrtci, šole in zdravstveni dom v občini Slovenska Bistrica, prizidava skladiščne hale Alumero v Slovenski Bistrici, osnovne šole v občini Maribor, prizidava trgovskega centra Jager Duplek, prizidava in rekonstrukcija ZD Ormož, prizidava in novogradnja Tiskarne Ekart in še veliko drugih. Prisotni smo po vsej Sloveniji,« je na slovesnosti posebej izpostavila Drevenšek – Ranflolva.

Aktualni projekti, ki nastajajo v projektivnem biroju TMD Invest

»Trenutno končujemo projekt prizidave in energetske sanacije OŠ Mladika, kar nekaj večjih projektov pripravljamo za Talum Kidričevo, končujemo projekt tribun v občini Gorišnica, končali smo projekt centralne kuhinje Zavoda Dornava, projekt skladiščne hale za Javne službe Ptuj, pravkar bomo začeli projektirati kuhinjo za OŠ Makole, ob teh večjih projektih pa še veliko manjših in prav tako pomembnih in zanimivih. V prihodnosti načrtujemo vlaganja v razvoj, znanje, okrepiti želimo ekipo, potrebno bo začeti projektirati v BIM orodjih in še veliko dela nas čaka na področju nove zakonodaje, ki je komaj zaživela. Načrtov je veliko,” pravi direktorica TMD Invest Polonca Drevenšek Ranfl.
Foto: Langerholc