Kaj je pomembno pri obisku grobov?

Napotki za obisk gorbov. Foto: Pixabay

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi nevarnega širjenja nalezljive bolezni covid-19, smo morali prebivalci precej prilagoditi letošnje preživljanje praznikov okrog dneva spomina na mrtve, ki sovpadajo tudi z jesenskimi šolskimi počitnicami. A čeprav je druženja manj, urejanje grobov pa je omejeno samo na nujno vzdrževanje, lahko praznike vendarle poskušamo preživeti prijetno in obenem varno. V ta namen objavljamo nekatere nasvete in opozorila policistov.

Po vsej državi velja začasna omejitev gibanja ljudi

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom po vsej državi veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja in gibanja ljudi. Taka ukrepa sta tudi prepoved prehajanja med občinami in prepoved gibanja ljudi med 21. in 6. uro, razen za nekaj izjem.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Posameznik, ki je upravičen do prehajanja občinskih meja, mora imeti pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. O upravičenosti gibanja posameznikov med občinami presojajo policisti na kraju za vsak konkreten primer posebej, na podlagi preverjanja predloženih dokazil in ugotavljanja ostalih okoliščin.

Epidemiološke razmere v državi so resne, zato se odpravite na pokopališče le, če je res nujno!

V trenutni epidemiološki situaciji svetujemo, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno. Tako je obisk groba znotraj občine prebivališča dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskom članom ali članom skupnega gospodinjstva. A priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.

Prehajanje občinskih meja za nujno vzdrževanje groba pa omogoča izjema v 13. točki 4. člena odloka. Pri tem mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom. Poleg tega je obisk groba izven občine prebivališča dovoljen le posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo. Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Med nujna vzdrževalna dela sicer spadajo tista, s katerimi se prepreči premoženjska škoda, presojajo pa se posamično, od primera do primera. Vsekakor pa lahko sem štejemo tudi tista dela, s katerimi se ohranja urejenost groba (pri čemer samo prinašanje sveč na grobove ne sodi med takšna opravila).

Med obiskom grobov pazite na svoje predmete in zaklenite avto na parkirišču

Če boste pokopališče vendarle obiskali, naj ne bo odveč nasvet, da ne imejte denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Pri urejanju grobov jih imejte na očeh oz. jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora. Ne dajte priložnosti žeparjem in tatovom.

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Lahka tarča vlomilcev so tudi vozila na parkiriščih, zato jih primerno zavarujte. Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

Če že morate nujno na pot, previdno na cesti!

Ob slabšanju epidemiološke slike v državi pozivamo tudi k preudarnemu ravnanju v prometu. Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, vam svetujemo, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. Dnevi se krajšajo, razmere na cesti pa slabšajo. V danih razmerah so ceste tudi bolj prazne, zaradi česar imajo mnogi občutek, da lahko vozijo hitreje in bolj agresivno. Žal pa je dovolj že trenutek nepazljivosti, ki lahko pripelje do hude prometne nesreče.

Zato vas pozivamo: dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise! Ne nazadnje boste s tem pokazali tudi svoje spoštovanje in solidarnost do zdravstvenih delavcev in bolnišnic, ki so že tako obremenjeni zaradi zdravljenja obolelih za covidom-19. Vozite trezni, mirno in previdno, uporabljajte varnostni pas in bodite pozorni tudi na šibkejše, bolj izpostavljene udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, motoristi

Ob odhodu od doma zavarujte svoje nepremičnine pred vlomi

Odsvetujemo vsa nenujna potovanja! V določenih primerih, kot je na primer zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču, pa se bodo posamezniki skupaj z ožjimi družinskimi člani in člani istega gospodinjstva kljub temu za več dni odpravili od doma.

V takih primerih svetujemo, da poskrbite za svoje imetje. Med vašo odsotnostjo imajo namreč storilci več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujete in vzpostavite občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje …) in druge vrednejše predmete (nakit …) poslikajte in označite z individualnimi lastnostmi.

Že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo. Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca, pa vam svetujemo, da o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo.

Zaklepajte vrata in jih ne odpirajte neznancem

Če pa ostanete doma, zaklepajte vrata. Četudi boste “stopili samo za vogal”, hišo ali stanovanje vedno zaklenite, ključ pa vzemite s sabo. Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih. V primeru nenapovedanih “obiskovalcev” jih imejte ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabite v stanovanjske prostore. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., od njih vedno zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem bodite pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko, barvo, tip in registrske številke vozila).

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Ljudje, običajno gre za starejše občane, so namreč pogosto še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Ponavadi oškodovanci šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne znajo dobro opisati storilcev in v večini primerov po njihovem odhodu že “pospravijo” prostor, kjer so delovali nepridipravi, s čimer nevede spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.

Informacije v času koronavirusa – telefonska številka policije: 01 514 70 01, vladni klicni center: 080 1404

Če se vam kljub temu zgodi, da potrebujete nujno obravnavo ali pomoč policije, oz. ko menite, da gre za prometno nesrečo, kršitev javnega reda in miru ali celo za primer z elementi kaznivega dejanja, vam svetujemo, da dogodek nemudoma prijavite na interventno številko policije 113. Policisti bomo konkretno prijavo preverili in glede na ugotovitve ter v skladu s svojimi pooblastili in zakonskimi predpisi ustrezno ukrepali. Ob tem pa opozarjamo, da je številka policije 113 namenjena samo klicem v sili, in ne informacijam glede novega koronavirusa! Več: 113 je številka za interventne klice!

Za nasvet glede novih ukrepov za zajezitev epidemije bolezni covid-19 se lahko obrnete na:

  • telefonsko številko vladnega klicnega centra 080 1404.
  • telefonsko številko policije 01 514 70 01 (od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro),

Ker se epidemiološke razmere v Sloveniji skoraj vsakodnevno spreminjajo, trenutna situacija pa je resna, se zaradi preprečevanja širjenja okužb hitro spreminjajo tudi ukrepi in pravila glede omejitev zbiranja in gibanja, zato vam svetujemo, da jih redno spremljate.

Ob tem pa seveda znova pozivamo – upoštevajte vse preventivne ukrepe za zajezitev širjenja okužb (nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, upoštevajte varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanite doma in se po telefonu posvetujte z osebnim zdravnikom.

Vir: policija.si

Želite biti redno obveščeni o novostih glede epidemije? Všečkajte FB stran:

MR