1. marec – svetovni dan civilne zaščite

Danes obeležujemo mednarodni dan Civilne zaščite. Generalna skupščina OZN je leta 1990 1. marec razglasila za svetovni dan Civilne zaščite.

Osrednja državna slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite bo jutri, 2. marca, ob 13. uri na Brdu pri Kranju. Slavnostni govornik na prireditvi bo evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Janez Lenarčič.

CZ je poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Aktivira se ob naravnih in drugih nesrečah, ki v večjem obsegu ogrozijo prebivalstvo, materialne in druge dobrine ali pa povzročijo večjo materialno škodo.

Komisija za priznanja in nagrade na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je letos potrdila skupaj 275 predlogov za priznanja Civilne zaščite – 145 bronastih znakov, 66 srebrnih znakov, 34 zlatih znakov, 29 plaket in kipec Civilne zaščite.

Regijska proslava ob dnevu CZ bo 11. marca v Lovrencu na Dr. polju

Na osrednji slovesnosti na Brdu pri Kranju bo podeljenih 33 priznanj, med drugimi tudi najvišje priznanje na tem področju – kipec Civilne zaščite za življenjsko delo. Preostala priznanja Civilne zaščite bodo podeljena v naslednjih dneh na trinajstih regijskih prireditvah po Sloveniji.

Foto: TM

Osrednja regijska slovesnost ob dnevu CZ v Spodnjem Podravju bo v sredo, 11. marca, ob 13. uri, v dvorani gasilskega doma v Lovrencu na Dravskem polju, v občini Kidričevo.

Foto: URSZR, TM