🇸🇮🇸🇮Prioriteta so delavci‼️

Višje plače za delavce. Foto: Pixabay

Minister Cigler Kralj: Prioriteta ministrstva v tem težkem času epidemije je in bo ohranjanje delovnih mest

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, ob odločitvi sindikatov, da zapustijo Ekonomsko-socialni svet poudarja, da Vlada še vedno ponuja roko dialoga. Obenem vsem delavkam in delavcem sporoča, da bo kot minister za delo in celotna Vlada tudi v prihodnje, tako kot je že doslej, zagovarjala in ščitila interese in pravice vseh delavk in delavcev.

V preteklem letu so sprejeli številne odločitve v dobro zaposlenih in brezposelnih:

  • Dvig minimalne plače,
  • Zagotovitev kriznega nadomestila osebam, ki so v času epidemije izgubile zaposlitev,
  • Nadomestila za čakanje na delo doma,
  • Skrajšani delovni čas,
  • Dvig nadomestila za primer višje sile,
  • Močna aktivacija Zavoda RS za zaposlovanje pri napotovanju brezposelnih pri iskanju zaposlitve,
  • Znatno povečanje finančnih sredstev za ukrepe Aktivne politike zaposlovanja (javna dela),
  • Jasno tolmačenje pogojev za opravljanje dela na daljavo.

Na MDDSZ so ob hitrem sprejemanju nujnih ukrepov vodili tudi dialog z vsemi deležniki. Ob tem poudarjajo, da je čas epidemije covida-19 čas izrednih razmer, zato je bila hitrost sprejemanja odločitev ključna. Ljudje in gospodarstvo so dobili dragoceno pomoč za ohranjanje delovnih mest. Sprejeti ukrepi so vplivali na več kot milijon in pol ljudi. Socialni dialog je vseskozi tekel in upamo, da bo tudi v prihodnje. Vrata vsem socialnim partnerjem so še naprej odprta.

Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da si že od prvega dne prizadeva voditi socialni dialog, kar dokazujejo tudi številne seje Ekonomsko-socialnega sveta in številni predlogi, ki so jih socialni partnerji obravnavali in tudi uskladili.

Ministrstvo je tako predlagalo in v veliki meri s socialnimi partnerji tudi uskladilo številne ukrepe, s katerimi smo ohranili številna delovna mesta in stopnjo brezposelnosti ohranili na nizki ravni. Na MDDSZ se ne potrebe in stiske ljudi odzivamo hitro in učinkovito. Pripravili smo ključne zaščitne ukrepe in s tem pomagali ohraniti 300.000 delovnih mest ter omejili posledice covida-19 za gospodarstvo.

Zaščitni ukrepi, ki jih je predlagalo MDDSZ, so bili sprejeti dobro in dejansko v veliki meri usklajeni s socialnimi partnerji. Med ključnimi ukrepi so bili subvencioniranje čakanja na delo in krajšega delovnega časa, nadomestila delavcem, ki zaradi varstva otrok ali višje sile ostajajo doma, ter povračila nadomestil v času karantene. Samo v ukrep čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa je je bilo vključenih več kot 260.000 oseb; za vse ukrepe na trgu dela smo doslej namenili več kot 580 milijonov evrov.

Z letošnjim letom se je minimalna plača zvišala za 8,89 % oziroma na bruto 1.024,24 evrov. Z namenom ohranitve delovnih mest smo s PKP8 delodajalcem za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne presega zneska minimalne plače, določili subvencijo v višini 50 evrov. Ta ukrep velja od januarja do vključno junija 2021. Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije je do 20. 4. 2021 uveljavil 8201 delodajalec v skupni višini 6.594.422,24 evrov. Prevzeli smo torej del bremena gospodarstva ob povišanju minimalne plače.

Sprejeti in izplačani so bili številni solidarnostni dodatki za različne skupine prebivalstva (starejši, družine, samozaposleni, študentje, …), uvedeno je bilo dodatno nagrajevanje delavcev, ki delajo neposredno z ljudmi, okuženimi s covidom-19 …

Minister Janez Cigler Kralj si bo tudi v prihodnje prizadeval čim hitreje in čim bolj učinkovito odzivati na potrebe posameznikov in gospodarstva ter zaščititi najranljivejše. Tudi v prihodnje je pripravljen na socialni dialog z vsemi partnerji.