𝙊𝙗𝙘̌𝙞𝙣𝙖 𝙊𝙧𝙢𝙤𝙯̌ 𝙪𝙨𝙥𝙚𝙨̌𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙤𝙗𝙞𝙫𝙖𝙣𝙟𝙪 𝙣𝙚𝙥𝙤𝙫𝙧𝙖𝙩𝙣𝙞𝙝 𝙨𝙧𝙚𝙙𝙨𝙩𝙚𝙫

𝙊𝙗𝙘̌𝙞𝙣𝙖 𝙊𝙧𝙢𝙤𝙯̌ 𝙪𝙨𝙥𝙚𝙨̌𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙞 𝙥𝙧𝙞𝙙𝙤𝙗𝙞𝙫𝙖𝙣𝙟𝙪 𝙣𝙚𝙥𝙤𝙫𝙧𝙖𝙩𝙣𝙞𝙝 𝙨𝙧𝙚𝙙𝙨𝙩𝙚𝙫 𝙨 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙣𝙞 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙨𝙩𝙫𝙖 𝙯𝙖 𝙠𝙤𝙝𝙚𝙯𝙞𝙟𝙤 𝙞𝙣 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙣𝙞 𝙧𝙖𝙯𝙫𝙤𝙟

 

Občina Ormož je bila s projektom 𝙄𝙯𝙜𝙧𝙖𝙙𝙣𝙟𝙖 𝙩𝙚𝙝𝙣𝙤𝙡𝙤𝙨̌𝙠𝙚𝙜𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙠𝙖 𝙊𝙧𝙢𝙤𝙯̌, uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za 100% sofinanciranje projektov oz. do 1.600.000,00 EUR ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letih 2023 in 2024.

 

Projekt bo v obdobju 2023-2024 sofinanciran v višini 1.600.000,00 EUR.

 

Vir: Občina Ormož