Župani Spodnjega Podravja danes na kolegiju

V sejni sobi Mestne občine Ptuj je bila popoldne prva redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja, ki ga je vodila ptujska županja Nuška Gajšek in na kateri so se župani seznanili tudi z aktualnimi vsebinami iz državnega zbora in državnega sveta.

Na ponedeljkovem kolegiju županov Spodnjega Podravja; foto: PeTV
V ospredju so bile aktualne informacije o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v zadnjih mesecih in o planiranih aktivnostih. Župani so se podrobneje seznanili z novostmi s področja prostorskega načrtovanja in nekaterih drugih nalog s področja urejanja prostora.

Predstavljeno je bilo, da je v sklopu Občinskega prostorskega načrta (OPN) v teku postopek priprave regionalnega prostorskega načrta za območje povezovalne ceste med mednarodnim mejnim prehodom Zavrč in načrtovano hitro cesto Hajdina – Ormož. V zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za cesto Ptuj-Markovci še vedno potekajo aktivnosti za umestitev ceste južno od Ptujskega jezera, je bilo predstavljeno na kolegiju, pa tudi, da poteka postopek javnega naročila za izbiro izdelovalca okoljskega poročila in študije variant poteka ceste.

V ospredju so bile aktualne informacije o delu Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju; foto: PeTV

Spodnjepodravski župani so se na današnji seji seznanili še s problematiko financiranja Kamre – programa celovite podpore brezdomnim osebam in obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča občinam soustanoviteljicam OŠ dr. Ljudevita Pivka. Podan je bil tudi predlog o imenovanju Komisije za Biograd na moru, Andrej Rebernišek, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, pa je županom predstavil problematiko poplavnosti reke Drave in predvidene sanacijske načrte za odpravo teh težav.

Foto: PeTV