Župani podprli predlog o izvajanju letalske protitočne obrambe

Na severovzhodu Slovenije se obeta nov korak v boju proti naravnim nesrečam, ki jih povzroča toča. Vlada Republike Slovenije je 2. februarja letos odobrila sklep o izvajanju letalske obrambe pred točo, ki vključuje posipanje točonosnih oblakov s srebrovim jodidom. Ta inovativni pristop je del prizadevanj za zmanjšanje škode, ki jo toča povzroča v kmetijstvu, zlasti na območju severovzhodne Slovenije.

 

Letalski center Maribor, ki je na pobudo lokalnih kmetov že leta 2022 nabavil novo letalo, sposobno leteti višje kot običajna letala, se trenutno sooča s finančnimi izzivi. Potrebna so dodatna sredstva za obnovo in opremo letala, ki bi omogočila učinkovito izvajanje protitočne obrambe. Direktor Letalskega centra Maribor, gospod Kralj, je poudaril, da kljub prizadevanjem popolne zaščite pred točo ni mogoče zagotoviti, vendar je vsaka investicija v to preventivo upravičena, saj lahko zaščita pred eno samo točo prepreči do 15 milijonov evrov škode.

Ptujski Kolegij županov Spodnjega Podravja je na svoji peti redni seji razpravljal o izvajanju letalske obrambe pred točo. Župani so predlog podprli, hkrati pa izrazili potrebo po sodelovanju z zavarovalnicami, ki bi morale kmetom omogočiti ustrezne odškodnine. Med razpravo je bilo slišati tudi nekaj pomislekov glede merila za določanje višine sofinanciranja projekta s strani posameznih občin. Zlasti občine z večjimi površinami gozdov kot kmetijskih zemljišč so izrazile skrb, saj bi glede na trenutni kriterij morale prispevati več sredstev.

Ta predlog in razprave odražajo širše prizadevanje skupnosti in oblasti za iskanje učinkovitih rešitev v boju proti vedno pogostejšim vremenskim ekstremom, ki prizadenejo kmetijski sektor. Očitno je, da je združevanje virov in sodelovanje ključno pri soočanju s temi izzivi.

MR