Župani in direktorji o kmetijstvu

Na posvetu županov občin in direktorjev kmetijskih zadrug na Ptujskem so spregovorili o odnosu družbe do kmeta in kmetijstva nasploh. Čedalje bolj se zdi, čeprav je kmetijstvo na našem območju zelo pomembna gospodarska panoga, da družba nima pozitivnega odnosa do kmetov in kmetijstva, so zapisali na spletnem portalu net-tv.si.

 

Zavedati se je treba, da so kmetje tisti, ki pridelujejo hrano ter skrbijo za kulturno krajino in okolje, kakor tudi, da brez močnega podeželja mesta ne morejo obstati. V letu 2022 so se ubadali s številnimi izzivi.

Na Net-tv.si so zapisali, da je ključnega pomena za razvoj kmetijstva usklajeno delovanje vseh dejavnikov, sodelovanje z roko v roki in z občutkom za sočloveka na eni kakor tudi na drug strani.

Vir: net-tv.si/