Zraven vstopnic še potrdilo o PCT

Organizatorji kulturnih prireditev morajo preveriti ali obiskovalci izpolnjujejo pogoj PCT

23. julija 2021 je začela veljati sprememba Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, ki obvezuje organizatorje javnih kulturnih prireditev, da preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT pri obiskovalcih in ki podaljšuje veljavnost negativnega testa PCR iz 48 na 72 ur.

S spremembo odloka je določena obveznost organizatorjev oziroma nosilcev izvajanja javnih kulturnih prireditev, da na javnih kulturnih prireditvah zagotovijo spoštovanje PCT pogoja pri končnih uporabnikih, in sicer tako, da preverijo njegovo izpolnjevanje že pred vstopom v prostor oziroma na površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev. Poleg tega morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti končne uporabnike, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na javni kulturni prireditvi oziroma za vstop v prostor oziroma na javno površino, kjer se izvaja javna kulturna prireditev.

Obenem se je spremenila tudi veljavnost negativnega testa PCR za končne uporabnike na javnih kulturnih prireditvah in nastopajoče, ki občasno izvajajo javne kulturne prireditve, tako, da bo test veljal 72 ur od odvzema brisa, in ne več 48 ur. Veljavnost testa HAG ostaja v teh primerih nespremenjena (48 ur).

Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Sprememba odloka je bila 22. 7. 2021 objavljena v Uradnem listu.

Veljavni pogoji in omejitve izvajanja kulturnih dejavnosti so objavljeni na strani Izvajanje kulturnih dejavnosti.

Preberite še:

Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran:

 

MR