Zgodovinsko nizka brezposelnost v mesecu januarju!

Kljub temu, da problematiziranju vladnih ukrepov in vlade ni konca, pa številke stalno kažejo drugače. Slovenija še vedno uspešno nadaljuje trend zgodovinsko nizke brezposelnosti tudi v mesecu januarju. Ob koncu januarja 2022 je bilo registriranih 67.834 brezposelnih oseb, kar je 1.865 oseb ali 2,8 odstotka več kot decembra, v primerjavi z januarjem 2021 pa je bila brezposelnost manjša kar za 23.665 oseb ali za 25,9 odstotka.

 

Po zadnjih podatkov Zavoda RS za zaposlovanje je bilo ob koncu meseca na zavodu prijavljenih 67.834 brezposelnih oseb. V primerjavi s stanjem ob koncu leta 2021 je bila brezposelnost večja za 2,8 odstotka, glede na lanski januar pa za 25,9 odstotka manjša.

Od 6.788 brezposelnih oseb, ki jih je januarja Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 4.581 oseb, kar je 57,1 odstotka več kot decembra in 0,7 odstotka manj kot januarja 2021. Na novo se je januarja na zavodu prijavilo 8.653 brezposelnih oseb, 45,3 odstotka več kot decembra in 17,7 odstotka manj kot januarja 2021. Glede na januar 2021 se je povečalo samo število novo prijavljenih brezposelnih zaradi stečajev (+2,5 odstotkov), medtem ko se je presežnih delavcev prijavilo 31,9 odstotka manj, brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas 20,4 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve 17,9 odstotka manj.

Na letni ravni brezposelnost ostaja nižja v vseh območnih službah. Najbolj se je zmanjšala v OS Kranj (-34,4 odstotka) in v OS Nova Gorica (-32,6 odstotka), najmanj pa v OS Novo mesto (-20,1 odstotka), OS Velenje (-20,8 odstotka) in v OS Trbovlje (22,0 odstotka).