Dodaten ukrep za vinogradnike – ZELENA TRGATEV

Vlada je uvedla dodaten ukrep v izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, to je ZELENA TRGATEV

Zelena trgatev pomeni popolno uničenje grozdja na zadevni površini še v zeleni fazi – izvedena mora biti na celem GERK-u in na vsaj 10 % vinogradov, ki jih obdeluje posameznik.

Upravičenci so vinogradniki in vinarji z vsaj 5.000 kg pridelanega grozdja letnika 2019.

Kako do sredstev?

Vlogo se vloži do 30.6.2020 po pošti priporočeno na naslov: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ali odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal [email protected]

Rok za izvedbo zelene trgatve je do 10.8. 2020, po tem Agencija izvede še ogled na kraju samem.

VLOGA ZA ZELENO TRGATEV

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR