Zelena delovna mesta

Damir Žerak

Nadaljevanje programa Zelena delovna mesta

 

Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila projekt Zelena delovna mesta. Z novelacijo investicijskega programa se bo nadaljevalo izvajanje programa Zelena delovna mesta tudi v letih 2022–2025, in sicer je predvidena dinamika izplačil po letih naslednja: 490.540,78 evrov v letu 2022, v letih do leta 2025 pa po 800.000,00 evrov vsako leto. Izhodiščna vrednost projekta se s tem poveča, in sicer na skupaj 3.000.000,00 evrov.

Prva faza projekta Zelena delovna mesta (ZDM) je pokazala, da je neposredna podpora zaposlovanju na zelenih delovnih mestih praktično izvedljiva in da lahko prinaša številne ter horizontalne pozitivne učinke na področju podnebnih in okoljskih ciljev, hkrati pa da je interes k zaposlovanju brezposelnih oseb in k ustvarjanju kakovostnih zelenih zaposlitev velik, zato je projekt ZDM smiselno nadaljevati. Ob tem so se pokazale omejitve programa v tem, da Zelena javna dela, ki je bil prvotno predviden v okviru programskega projekta, ni smiselno izvesti hkrati, saj so spodbude za zaposlovanje večje in bolj pomembne za doseganje podnebnih ciljev kot spodbude za javna dela, zato se sredstva namenja v nadaljevanju samo za spodbujanje ZDM.