Zdravstveni dom Ptuj napovedal širitev in nove programe

Zdravstveni dom Ptuj je razkril ambiciozne načrte za širitev in nadgradnjo svojih prostorov, kar je odziv na stalno naraščajoče število zaposlenih in novih programov. “Trenutno v zdravstvenem domu dela 315 zaposlenih, a se ta številka stalno povečuje zaradi novih programov,” je pojasnila Metka Uhan, direktorica Zdravstvenega doma Ptuj.

 

Med ključnimi novostmi je uvedba programa Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, ki bo osredotočen na preventivno obravnavo otroške debelosti. Zaradi tega bodo zaposlili novo pediatrinjo in medicinsko sestro.

“Smo ponovno pridobili nov program, in sicer družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog,” je povedala direktorica Uhanova. “V okviru te delavnice so vključeni tudi dietetik, kineziolog in psiholog. To je res ena celovita obravnava.”

Zdravstveni dom trenutno pripravlja dokumentacijo za nadgradnjo prostorov. Razpis za izdelavo idejnega načrta z variantnimi rešitvami za nadzidavo severozahodnega trakta objekta je že v teku. Poleg tega pridobivajo pravico do zemljišča v sodelovanju z Mestno občino Ptuj. V načrtovanih novih prostorih bodo našli mesto patronažna služba, splošne ambulante in specialistične dejavnosti.

Direktorica Uhanova je še dodala, da si prizadevajo pridobiti dodatni program nevrologije, kar bi še dodatno razširilo obseg storitev, ki jih nudijo uporabnikom.

“Se pravi, ker pa dobivamo nove programe, se moramo tudi kar naprej širiti, ker prostori so zelo pomembni,” je poudarila.

Na vprašanje o čakalnih dobah, je direktorica Uhanova priznala, da kljub novim programom še vedno ostajajo izzivi.

“Moramo povedati, da so čakalne dobe še vedno dolge, saj je potreba po teh programih izredno velika. Ljudje se starajo, pa tudi mlajši potrebujejo te storitve,” je pojasnila.

Zdravstveni dom Ptuj si prizadeva, da bi z novimi programi in razširjenimi prostori še naprej zagotavljal kakovostne zdravstvene storitve svojim uporabnikom.

“Širimo dejavnosti, ki jih potrebujejo naši uporabniki,” je zaključila direktorica Uhanova. “To niso samo pacienti, ampak uporabniki. Pacient postaneš šele takrat, ko zboliš.”

MR