Zdravstveni dom Ptuj načrtuje dograditev prostorov

Zdravstveni dom Ptuj je v zadnjem letu pričel z izvajanjem novih dejavnosti na več področjih javnega zdravja. Med najpomembnejšimi pridobitvami je Center za krepitev zdravja, kjer so že opazni vzpodbudni rezultati. Poleg tega so na novinarski konferenci predstavili dodatne aktivnosti in načrte za pridobivanje novih programov.

 

Ker se potrebe po prostorih v Zdravstvenem domu Ptuj povečujejo, imajo v načrtu dograditev obstoječih prostorov. Na konferenci sta o tem govorila Metka Petk Uhan, direktorica ZD Ptuj, in Uroš Železnik, vodja CKZ Ptuj. Projekt dograditve bo omogočil širitev dejavnosti in še boljše storitve za prebivalce.

(Vir: PeTV)