ZASE, ZAME, S TABO. ZA BOLJŠI JUTRI – Poseben Dogodek ob Mednarodnem Dnevu Invalidov v Mestni Občini Ptuj

Ob praznovanju Mednarodnega dneva invalidov, ki se vsako leto odvija 3. decembra, Mestna občina Ptuj letos organizira poseben dogodek z naslovom “ZASE, ZAME, S TABO. ZA BOLJŠI JUTRI”. Ta dogodek simbolizira zavzetost občine za izboljšanje kakovosti življenja invalidnih oseb.

 

Prireditev bo potekala v ponedeljek, 4. decembra 2023, ob 11. uri v prostorih Stare steklarske, MKC. Na dogodku se bo odvijala tudi predstavitev Centra za krepitev zdravja, ki je ključni del občinskih prizadevanj za podporo in izboljšanje življenjskih pogojev invalidnih oseb.

Svet za invalide Mestne občine Ptuj, ki se zavzema za te cilje, toplo vabi vse zainteresirane, da se udeležijo dogodka in prispevajo k skupnemu prizadevanju za boljši jutri. Dogodek predstavlja pomembno priložnost za ozaveščanje javnosti o izzivih, s katerimi se soočajo invalidne osebe, in za krepitev skupnosti v podpori enakih možnosti za vse.