Začetek preobrazbe občinskih cest v Ormožu: Podpisana pogodba za modernizacijo in sanacijo

V velikem pričakovanju prihajajočih izboljšav v infrastrukturi je Občina Ormož danes stopila korak naprej v smeri nadgradnje in vzdrževanja svojega cestnega omrežja. Župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak, in direktor podjetja Nograd d.o.o., Marko Novak, sta uradno podpisala pogodbo o modernizaciji in sanaciji občinskih cest v letu 2024, kar obljublja znatne izboljšave za lokalne prebivalce in obiskovalce.

 

Razpis za to obsežno nalogo je bil objavljen v prvi polovici decembra prejšnjega leta, izbor izvajalca pa je temeljil na kriteriju najnižje cene. Srečni izbranec, podjetje Nograd d.o.o., bo delo opravilo za 871.457,36 evra, kar predstavlja pomemben korak v nadaljevanju investicijskega cikla, ki si ga je zastavila občina.

Projekt obsega modernizacijo in sanacijo šestnajstih odsekov občinskih cest skupne dolžine 2935 metrov in vzdrževalna dela na mostu v Ivanjkovcih. Takšna nadgradnja infrastrukture je ključna ne samo za izboljšanje dnevnega življenja občanov, ampak tudi za zagotavljanje varnejših in bolj trajnostno usmerjenih poti za prihodnje generacije.

Župan Vrbnjak je ob podpisu izrazil optimizem glede projekta, ki bo “pomembno prispeval k uspešnemu nadaljevanju investicijskih prizadevanj v občini in izboljšal kakovost življenja njenih prebivalcev.”

Modernizirali in sanirali se bodo naslednji odseki cest:

 1. Modernizacija JP Rubin – Hujbar                                                                          
 2. Modernizacija LC 302461 Mihovci otok                                                              
 3. Modernizacija JP 802501, odsek Žerovinci – Hujbar – Lahonci  – 1. del         
 4. Modernizacija JP 802501, odsek Žerovinci – Hujbar – Lahonci  – 2. del         
 5. Modernizacija JP 802522 Lešnica – Šardinje                                                      
 6. Modernizacija JP 802541 Lahonci                                                                         
 7. Modernizacija JP 802571, odsek Žerovinci                                                         
 8. Modernizacija JP 802661, odsek Stanovno                                                         
 9. Modernizacija JP 802663, odsek Stanovno                                                         
 10. Modernizacija JP 803971, odsek Cvetkovci – Psičina                                        
 11. Modernizacija JP 804275 Lešnica                                                                           
 12. Modernizacija JP 804501, odsek Lešnica – Strezetina                                       
 13. Modernizacija JP 804502, odsek Lešnica                                                             
 14. Modernizacija LC 302101 Ivanjkovci Pršetinci                                                   
 15. Modernizacija LC 302061 Središče – Vuzmetinci                                               
 16. Modernizacija JP 802804, odsek Cerovec                                                           
 17. Most Ivanjkovci na LC 302091 – vzdrževalna dela                                             

S tem pomembnim korakom Občina Ormož potrjuje svojo zavezanost k izboljšanju lokalne infrastrukture in ustvarjanju boljšega življenjskega okolja za svoje občane.

MR