Foto: gimptuj.si

Gimnazija Ptuj bo na umetniškemu oddelku razpisala 28 vpisnih mest (14 na likovni smeri in 14 na smeri gledališče in film) od skupnih 148 vpisnih mest, od katerih gre za splošni program 112 mest in športni oddelek 18 prostih vpisnih mest.

Predmetnik na umetniški smeri je sestavljen iz strokovnih predmetov in splošnih predmetov, ki jih je še zmeraj dovolj, da lahko dijaki opravijo maturo iz prav vseh splošno izobraževalnih predmetov, če to želijo.

Kaj se bodo dijaki naučili?

Likovna smer je oblikovana tako, da zraven splošnih predmetov, dijaki dobijo znanja iz strokovnih predmetov kot so risanje in slikanje, likovna teorija, umetnostna zgodovina, predstavitvene tehnike, bivalna kultura, plastično oblikovanje, itd.. Dijaki bodo lahko na podlagi dobre osnove nadaljevali študij na arhitekturi, likovni pedagogiki, modno, grafično, notranje, tekstilno, vizualno, industrijsko in spletno oblikovanje, izobrazili se bodo lahko za dekoraterje, restavratorje, kustose, tudi slikarje, kiparje, grafike, likovne kritike…

umetniški oddelek na Gimanziji Ptuj
Dodatne informacije o programu na povezavi. Foto: pixabay.com

Na smeri gledališče in film bodo pridobili kvalitetno znanje za nadaljevanje študija na gledališki in filmski umetnosti. Smer je pa zraven igralstva in režije namenjena tudi posameznikom, ki želijo postati uspešni scenaristi, spretni govorci, kritični novinarji, prepričljivi moderatorji, politiki, influencerji…

Zraven splošnih predmetov bodo za maturo lahko dijaki na likovni smeri izbrali predmet likovna teorija, na smeri gledališča in filma pa predmet zgodovina in teorija gledališča in filma.

Dijaki bodo pa zraven zgoraj omenjenih usmeritev nadaljevanja študija pridobili enako kakovostno osnova za nadaljevanje študija na katerikoli fakulteti kot dijaki splošne smeri in športnega oddelka.

Dodatni preizkusi – 4.3.2020 ZADNJI DAN ZA PRIJAVO

Kandidati za umetniški oddelek Gimnazije Ptuj na likovni smeri morajo opraviti dodatne preizkus, ki obsega:

Vpis na dodatni preizkus.
Vpisnica na dodatni preizkus za likovno smer – ROK ZA ODDAJO: 04.03.2020 Foto: pixabay.com
  • študijsko risanje konkretnih predmetov z upoštevanjem zakonitosti perspektive, 50 minut;
  • preoblikovanje izhodišča (teme, besedila) v likovno delo skozi lastno likovno ustvarjalnost, 60 minut;
  • oblika in barva – ustvarjanje abstraktne likovne kompozicije z uporabo trdih(oglatih) in mehkih (krožnih) oblik in barve, 80 minut;
  • izdelava določenega tridimenzionalnega objekta – kipa (z upoštevanjem konstrukcijskih in prostorskih zakonitosti) iz papirja (šeleshamerja) z rezanjem, prepogibanjem in lepljenjem, 100 minut.
  • Dostop do prijavnice na sledeči povezavi.