Vlada Roberta Goloba vnovič dokazuje svojo nesposobnost: Kršitev ustave pri priznanju Palestine

V sredo je skupina poslancev Slovenske demokratske stranke (SDS) in Nove Slovenije (NSi) na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju neodvisnosti in suverenosti Države Palestine. Gre za nadaljevanje kaotičnega in nespoštljivega ravnanja vlade Roberta Goloba, ki je v nasprotju z ustavo in poslovnikom Državnega zbora (DZ).

 

Nepremišljena poteza vlade

Pod zahtevo je podpisanih najmanj tretjina poslancev, ki niso podprli sklepa. Omenjeni poslanci so izpostavili številne kršitve v postopku obravnave in sprejema sklepa, ki se nanašajo na kršitve ustave, poslovnika DZ ter avtoritarno in samovoljno ravnanje vlade.

Ignoriranje poslovnika DZ

Pred začetkom 73. izredne seje DZ 4. junija 2024, je skupina poslancev, s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem, vložila zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma o priznanju Palestine. Po 184. členu poslovnika DZ bi moral biti ta predlog obravnavan na prvi naslednji seji DZ, če je vložen najmanj 30 dni pred to sejo. Kljub opozorilu o kršitvi poslovnika, je predsednica DZ, mag. Urška Klakočar Zupančič, nadaljevala s postopkom obravnave, kar je pripeljalo do nedopustnega obvoda poslovnika in njegove grobe kršitve.

Ogrožanje demokratičnih procesov

Poslanci SDS so zaradi kršitve poslovnika umaknili predlog za razpis referenduma in po začetku 73. izredne seje vložili spremenjen predlog. Koalicija je nato sklicala še 74. izredno sejo, kjer so koalicijski poslanci zavrnili predlog referenduma in izglasovali sklep o priznanju Palestine.

Poziv Ustavnemu sodišču

Ustavno sodišče je že v preteklosti opozorilo, da so lahko zakonske določbe protiustavne tudi zaradi kršitev postopkov njihovega sprejema. Takšno ravnanje vlade nesporno spodkopava demokratični proces in vzpostavlja nevarno prakso v DZ.

Kršenje demokratičnosti

Ker predlog za razpis referenduma ni bil obravnavan pravočasno, je poslancem bila odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se nanaša na pomembno zunanjepolitično vprašanje. To predstavlja grob poseg v načelo demokratičnosti in kršitev ustave.

Vlada Roberta Goloba se z vsakim dejanjem vse bolj izkazuje kot nesposobna in nevarna za demokracijo v Sloveniji. Upamo, da bo Ustavno sodišče prepoznalo resnost kršitev in sklep o priznanju Palestine razveljavilo.

 

MR