Vlada pomaga Ptuju!

Ptuj
Foto: Pixabay

Vlada z Mestno občino Ptuj sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja

 

Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino je pozidano zemljišče v izmeri 10.834 m2, ki je v upravljanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj in v lasti Republike Slovenije.

Zadevna nepremičnina se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi razvojnega namena »Ureditev območja ribnika Ljudski vrt v Mestni občini Ptuj«.

Skladno z načrtovanim projektom bo občina zaradi poplavne varnosti na zadevni nepremičnini izvedla odstranitev obstoječih površinskih požiralnikov, visokovodni zemeljski nasip, drenažo, varnostni preliv in iztok iz suhega zadrževalnika v meteorno kanalizacijo ter hortikulturno uredila območje nasipa.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR