Vlada odgovarja varuhu človekovih pravic glede obveznega nošenja mask

Obvezna raba mask
Maske več niso obvezne!

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je na Vlado RS naslovil vprašanje glede obvezne uporabe zaščitnih mask.

 

Vlada uvodoma pojasnjuje, da je bilo v Republiki Sloveniji zaradi zmanjšanja tveganj okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-19 sprejetih več različnih ukrepov, ki na različnih področjih omejujejo pravice vseh oseb, ne samo oseb z izgubo sluha. Ti ukrepi so nujni za preprečevanje hujših škodljivih posledic, saj se s sprejetimi ukrepi, povezanimi s pandemijo COVID-19, varuje pravica vsakogar do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter uveljavlja dolžnost vsakogar varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.

Ob tem poudarjajo, da je nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih eden od glavnih načinov preprečevanja širjenja okužb in s tem temelj samozaščitnega vedenja ter da je ukrep v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije in kot tak uveden tudi v drugih državah.

Dokazano je, da uporaba zaščitnih mask za zajezitev širjenja okužbe pri okuženi osebi zmanjšuje sproščanje kapljic, ki prenašajo virusne okužbe dihal. Vse več je dokazov, da lahko tudi osebe z blagimi simptomi ali brez simptomov v zgodnjih fazah okužbe prispevajo k širjenju COVID-19. S tem se prepreči širjenje okužbe od okuženih oseb, še preden se pri njih razvijejo simptomi, ko verjetno niti ne vedo, da so okužene.

Poudariti je treba, da je uporaba zaščitnih mask v skupnosti le dopolnilni ukrep in ne nadomestilo za glavne preventivne ukrepe, ki se priporočajo za omejevanje širjenja virusa v skupnosti in obsegajo omejevanje fizičnih stikov, ostajanje doma v času bolezni, delo na daljavo, pravila higiene kašlja, dosledna higieno rok ter izogibanje dotikanja obraza, nosu, oči in ust.

Ob tem je zelo pomembna pravilna uporaba zaščitnih mask in ustrezno ravnanje ob njenem snemanju,  zato se posebna skrb namenja tudi ozaveščanju o pravilni uporabi zaščitnih mask.

Ocenjujejo, da so zdravstvena tveganja zaradi nošenja zaščitnih mask zelo majhna. Kroničnim bolnikom se priporoča, da se v čim manjši meri zadržujejo v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi in je nošenje zaščitnih mask obvezno.

Odlok, ki je veljal od 25. 6. 2020 do 4. 9. 2020, je določal obvezno uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) pri gibanju in zadrževanju v zaprtih javnih prostorih, ki vključujejo tudi javni potniški promet, brez izjem.

Na podlagi strokovnih priporočil in zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je vlada 3. 9. 2020 sprejela nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki zasleduje enak namen in se uporablja od 4. 9. 2020.

Odlok po novem določa, da je uporaba zaščitne maske pri gibanju ali zadrževanju v zaprtem javnem prostoru, kar vključuje tudi javni promet, obvezna, če v prostoru ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje več kot 2 metra.

Odlok se ne uporablja za vzgojno-izobraževalne zavode in organizirano športno dejavnost, za katere se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, objavljena na njihovi spletni strani.

Odlok uvaja dodatno izjemo tudi pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, kjer se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo več kot 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Na podlagi strokovnih priporočil in zaradi poslabšanja epidemiološke situacije je Vlada RS 18. 9. 2020 sprejela nov odlok, ki razširja obveznost uporabe zaščitne maske. Uporaba zaščitne maske je od 19. 9. 2020 dalje obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih ter pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Veljavni odlok prav tako predvideva nekaj izjem, in sicer nošenje mask ni potrebno za:

  •  osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
  • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  • učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
  • učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
  • osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo. Za navedene posameznike se glede nošenja zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, objavljena na njihovi spletni strani.

Vlada bo tudi v prihodnje spremljala strokovno utemeljenost vseh sprejetih ukrepov in glede na epidemiološko situacijo določene ukrepe odpravila, spremenila ali sprejela nove. Vlada pri presoji vedno preuči in glede na možnosti upošteva tudi morebitne podane predloge ključnih deležnikov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR