Vlada naj prekine financiranje UNRWA po vzoru drugih držav

Poslanec DZ RS Andrej Kosi

Svet pretresli očitki o sodelovanju uslužbencev Agencije Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu (UNRWA) v terorističnem napadu. Kot odziv na te resne obtožbe so številne države, vključno z ZDA, Kanado, Avstralijo, Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Nizozemsko, Švico, Finsko, Estonijo, Japonsko, Avstrijo, Islandijo, Romunijo in Švedsko, skupaj z Evropsko komisijo, začasno ustavile financiranje UNRWA.

 

V luči teh dogodkov je poslanec Andrej Kosi, SDS, na slovensko vlado naslovil poslansko pobudo, v kateri poziva k prekinitvi financiranja UNRWA. Ta poziv je utemeljen na strahovih, da bi nadaljnje financiranje agencije lahko pomenilo podporo dejavnostim, ki so v nasprotju z mednarodnimi prizadevanji za boj proti terorizmu.

Slovenska vlada, ki se še ni uradno odzvala na poslansko pobudo, je v preteklosti UNRWA redno finančno podpirala s prispevki v višini od 50.000 do 150.000 evrov letno. V luči zadnjih dogodkov in mednarodnih odzivov se zdi, da bi lahko Slovenija ponovno ocenila svojo politiko do UNRWA in morda sledila primeru drugih držav, ki so se odločile za začasno ustavitev financiranja.

Pozivi k prekinitvi financiranja so odmevali tudi med slovensko javnostjo, ki pričakuje, da bo vlada upoštevala mednarodne skrbi in ravnala v skladu z načeli transparentnosti in odgovornosti pri dodeljevanju sredstev za humanitarne namene. V pričakovanju uradnega odziva vlade ostaja vprašanje, kako bo Slovenija uravnotežila potrebo po humanitarni podpori z zahtevami mednarodne skupnosti za zagotovitev, da sredstva ne prispevajo k podpiranju terorističnih aktivnosti.

MR