Vlada na preizkušnji: neukrepanje pri zaščiti rejcev pred neupravičenimi prijavami vzbudi ogorčenje

Poslancu SDS Andreju Kosiju je mar za zagotovitev zdravstvene oskrbe za vse.

V luči naraščajočega števila prijav s področja zaščite hišnih in rejnih živali se pojavlja vse več vprašanj in dilem. Predsednica društva proti mučenju živali Ptuj izpostavlja, da je povečanje prijav posledica “ekstremizma”. Izraža tudi skrb, da je zaradi svojih stališč postala tarča kritik, ki jih usmerjajo proti rejcem in lastnikom živali.

 

Poslanec Andrej Kosi se v tem kontekstu obrača na vlado z vprašanjem, kako namerava zaščititi rejce pred neupravičenimi prijavami. S svojim pisnim poslanskim vprašanjem odpira debato o trenutnem stanju in ukrepih, ki bi lahko pomagali uravnotežiti situacijo.

Kosi sprašuje vlado o naslednjem:

– Kako bo vlada zaščitila rejce živali pred neupravičenimi prijavami?

– Koliko prijav mučenja živali je bilo podanih v letu 2021, 2022 in 2023?

– Prosi za podatke o višini glob za mučenje živali v navedenih letih.

– Prosi za informacije o številu odvzetih živali v letu 2021, 2022 in 2023.

– Prosi za podatke o številu in višini glob zaradi neupravičenih prijav.

Direktor Mlekarske zadruge Ptuj opozarja na potrebo po razlikovanju med različnimi tipi rejcev, saj meni, da vsi ne zaslužijo enake obravnave.

Ta vprašanja odpirajo pomembno razpravo o ravnotežju med zaščito živali in poštenim obravnavanjem rejcev, ter o potrebi po jasnih in pravičnih smernicah na tem področju.

MR