Vlada je podaljšala ukrep čakanja na delo

Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšala še za en mesec, in sicer do 30. septembra 2020.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 lahko Vlada RS ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Trenutno je na začasnem čakanju na delo še vedno veliko število delavcev, kar kaže na to, da v nekaterih panogah še vedno ni zaznati okrevanja ali pa to ni dovolj močno za zagotovitev polne izkoriščenosti kadra.

Kombinacija obeh interventnih ukrepov (subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo) je še vedno primeren kratkoročen interventni ukrep za preprečitev večjega porasta števila brezposelnih oseb. Ocenjujemo, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja z upadom poslovanja odločala za odpuščanje delavcev.

Učinki interventnih ukrepov na trg dela so pozitivni, saj se je brezposelnost po strmi rasti v prvi polovici leta v juliju in avgustu pričela zniževati. Kljub temu število registrirano brezposelnih še vedno ostaja višje kot lani. Konec julija 2020 registriranih 89.397 brezposelnih, v primerjavi z julijem 2019 je bila brezposelnost večja za 24,4 odstotkov ali za 17.547 oseb. Spodbudni pa so podatki o številu odjav iz evidence brezposelnih zaradi razloga zaposlitve, saj je v zadnjem času tudi več objav prostih delovnih mest.

Stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, zato ga je Vlada RS podaljšala še za en mesec.

Za mesec september 2020 so potrebna sredstva ocenjena v višini 16,5 mio evrov.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR