Vlada finančno podprla projekt za izboljšanje vode na ptujskem območju!

Čistejša voda za Ptujčane.

Vlada Janeza Janše bo prispevala 5,5 milijone evrov čiščenje odpadne vode v porečju Drave!

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Mestna občina Ptuj«, ki ga bo izvajala Mestna občina Ptuj. Za 12,2 milijona evrov vreden projekt bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 5,5 milijona evrov.

Glavni cilj projekta, ki je del Dogovora za razvoj Podravske razvojne regije, je zmanjšanje odpadnih emisij v vode in s tem izboljšanje kakovosti voda.

V okviru projekta se načrtuje izgradnja 32 kilometrov kanalizacijskega omrežja in 16 črpališč. Z izvedbo naložbe bo preko 1900 prebivalcev deležnih boljšega čiščenja odpadne vode. Ob tem se bo izboljšala tudi kakovost reke Drave ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda.