Vključitev osamosvojitvenega obdobja v izobraževalni proces

Poslanca Anja Bah Žibert in Andrej Kosi iz SDS sta predložila pobudo za vključitev osamosvojitvenega obdobja in njegovih vrednot v izobraževalni proces. Menita, da bi tako lahko okrepili občutek povezanosti in enotnosti med mladimi, ki so pogosto izpostavljeni dojemanju razdeljene slovenske družbe.

 

V pisni poslanski pobudi, naslovljeni na Vlado Republike Slovenije, poslanca izpostavljata pomen osamosvojitve Slovenije kot ključnega trenutka v zgodovini slovenskega naroda, ko je postalo suvereno in samostojno. “Ta čas je poudarjal enotnost naroda, ki nikoli prej in nikoli pozneje ni bila tako močna,” sta poudarila.

V skladu s tem sta poslanca predstavila dva predloga. Prvič, pozivata k večji vključitvi tematike slovenske osamosvojitve in pripadajočih vrednot v vzgojno-izobraževalni proces. Menita, da bi mladi v večjem obsegu morali spoznavati vrednote slovenske osamosvojitve, pri čemer bi se gradivo prilagajalo njihovi starosti. Drugič, predlagata, da bi maturitetno gradivo vedno vsebovalo osamosvojitveno obdobje.

“Naša odgovornost kot starejši je, da mladim predstavimo in približamo ta čas enotnosti, predvsem s ciljem, da bomo v prihodnosti skupaj in znova začutili več enotnosti in živeli bolj povezani,” sta zapisala poslanca v pobudi.

Predlog, ki bi lahko prinesel svež pristop k učenju slovenske zgodovine, je zdaj v rokah vlade. Le-ta bo morala odločiti, ali bo vključila tematiko osamosvojitve v šolski sistem na način, kot ga predlagata poslanca, ter tako okrepila povezanost in enotnost med mladimi državljani.

MR