Več upravičencev pomoči, zaradi dviga cen energentov

energija, elektrika
Foto: pixabay.com

Vlada Republike Slovenije je spremenila besedilo predloga Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki ga je konec januarja predstavila javnosti. V skladu z novim predlogom bi bilo do državne pomoči upravičenih 30.000 subjektov več.

 

Besedilo predloga zakona so prilagodili v skladu s pripombami Zakonodajno pravne službe Državnega zbora in stališča Evropske komisije. Spremembe so tako tudi v skladu s pozivi, ki smo jih prejeli s strani gospodarstva.

Do pomoči zaradi visokih cen energentov bi bile v skladu z vladnim predlogom zakona upravičene fizične in pravne osebe, ki so bile ustanovljene najkasneje 1. decembra 2021 in so se jim stroški energije v letu 2022 v primerjavi z lanskim letom povišali za 40 %. Pri tem ni več potrebno, da osebe zaposlujejo vsaj pet zaposlenih, in da imajo stroške energije v letu 2019 vsaj v višini 10.000 evrov. Prvotno smo pogojevali upravičenost do pomoči tudi s 5 % deležem stroškov za energijo v strukturi vseh poslovnih odhodkov, kar smo v amandmiranem predlogu zakona umaknili.

S temi popravki dostop do pomoči omogočamo vsem poslovnim subjektom, ki so prizadeti zaradi dviga cen energentov in ukrep spreminjamo v splošni ukrep brez elementov državnih pomoči. Zanj namenjamo 70 milijonov evrov, po okvirnih izračunih pa bo do pomoči upravičenih nekaj manj kot 40.500 fizičnih in pravnih oseb, torej 30.000 subjektov več kot prvotno načrtovano.

Upravičenci bodo morali Finančni upravi Republike Slovenije do 15. aprila 2022 predložiti izjave, v katerih bodo zapisali dejanske podatke, z izjemo podatka glede ocene povečanja stroškov energije v 2022 glede na 2021, ki je ocenjena vrednosti. Pomoč bo upravičencem izplačana v enkratnem znesku do 5. maja 2022, naknadno pa bo v letu 2023 upravičenost do prejete pomoči ugotavljala Finančna uprava Republike Slovenije, in sicer po objavi letnih poročil za leto 2022.

Pridružite se skupini in glasujte koga boste volili na naslednjih volitvah in v kakšni Sloveniji želite živeti:

POVEZAVA