torek, 16 julija, 2024
Doma Aktualno Več kot 73 odstotkov vprašanih meni, da bi morali kršitelje ukrepov za...
Kršitelje bi morali dosledno kaznovati. Foto: Nova24TV

Več kot 73 odstotkov vprašanih meni, da bi morali kršitelje ukrepov za zajezitev covid-19 kaznovati!

Sodeč po rezultatih javnomnenjske ankete, ki jo je objavila Nova24TV, večina ljudi le ne deli mnenja predstavnikov neodgovorne manjšine, ki meni, da se lahko ukrepi, ki so namenjeni v dobro družbe, kršijo.

Na vprašanje ali bi morali dosledno kaznovati vse tiste, ki kršijo predpise za omejevanje širjenja covid-19, je skoraj polovica (47,0 odstotkov) anketirancev mnenja, da bi morali dosledno kaznovati vse, ki kršijo predpise za omejevanje širjenja covid-19. Da bi morali kaznovati vse, vendar z nekaterimi izjemami meni 26,1 odstotka vprašanih, le 24,7 odstotka vprašanih pa je mnenja, da jih ni potrebno kaznovati.

Vir: Parsifal

Doslednemu kaznovanju so bolj naklonjene ženske
Na podlagi spola so ženske (52,2 odstotka vprašanih) tiste, ki v večji meri podpirajo stališče, da bi bilo potrebno kršitelje ukrepov za zajezitev novega koronavirusa dosledno kaznovati. 41,8 odstotka moških je namreč takšnih, ki menijo, da je dosledno kaznovanje v primeru kršitev nujno. V primerjavi z ženskami pa je večji delež tistih moških (31,3 odstotka), ki menijo, da bi bilo potrebno kršitelje kaznovati, a z nekaj izjemami. Starostna populacija 55 in več je tista, ki prevladuje v stališču, da bi bilo potrebno kršitelje dosledno kaznovati, najmanj naklonjeni doslednemu kaznovanju so v najmlajši starostni populaciji 18-34 let. Na podlagi izobrazbe so najbolj naklonjeni doslednemu kaznovanju tisti, ki imajo osnovno izobrazbo ali manj (65,6 odstotka vprašanih). Sledijo pa jim tisti s poklicno in srednjo izobrazbo. Najmanj so kaznovanju naklonjeni tisti, ki imajo višjo, visoko izobrazbo ali več.

Vir: Parsifal