V Vidmu televizijsko soočenje županskih kandidatov

Pred nedeljskimi lokalnimi volitvami je komercialna televizija SIP TV v ponedeljek zvečer v občini Videm pripravila soočenje županskih kandidatov z neposrednim televizijskim prenosom. Tik pred pričetkom soočenja je svojo udeležbo odpovedal neodvisni kandidat za župana Franci Sitar.

Foto: KS
Svoje poglede na trenutno stanje v občini Videm, na razvoj občine, programske usmeritve s poudarki na nekaterih ključnih področjih je na predvolilnem soočenju, ki ga je vodil Peter Kirič, predstavilo šest županskih kandidatov.

V boj za županski stolček se na letošnjih volitvah podajajo aktualni občinski svetnik Brane Kolednik (SMS – Zeleni Evrope), neodvisni kandidat in nekdanji videmski občinski svetnik Boris Novak, aktualni svetnik Božidar Varnica (Desus), Dušan Pernek (NSi), ki je že kandidiral, v zadnjem mandatu pa je bil predsednik nadzornega odbora, aktualni župan Friderik Bračič (SLS), ki zaključuje svoj tretji mandat, in nekdanji poslanec Branko Marinič (SDS), ki se vrača v politiko.

Predvolilno soočenje kandidatov za župana v občini Videm je potekalo brez zapletov in mirno; foto: KS

Županski kandidati so si bili enotni, da občina Videm potrebuje konkretne projekte za nadaljnji razvoj, da mora več truda vložiti v postopke črpanja evropskih in državnih sredstev, saj so sedanjemu vodstvu občine očitali, da je bilo prav na tem področju manj uspešno, čeprav se aktualni župan Bračič s tem ni strinjal in je predstavil povsem druge številke.

Dom za starejše in kulturna dvorana sta nujno potrebna

Kandidati za župana so se strinjali, da občina potrebuje obrtno-poslovno cono nedaleč od novozgrajenega odseka podravske avtoceste do meje s Hrvaško, vendar se ta po mnenju nekaterih županskih kandidatov razvija prepočasi in v njej ni zaslediti zaposlitvenih priložnosti za domačine. Poleg drobnega gospodarstva se jim zdi turizem v Halozah ena od ključnih smernic razvoja občine Videm v prihodnje, poiskati bo potrebno le konkretne ponudnike, enotno blagovno znamko, izkoristiti naravne danosti in v Haloze pripeljati turiste.

V svojih volilnih programih so županski kandidati izpostavili nadaljevanje izgradnje kanalizacije, modernizacijo občinskih cest, obvoznico Videm, izgradnjo pločnikov in kolesarskih poti, kar pomeni tudi več varnost vseh udeležencev v prometu. Dokaj enotni so bili v razpravi, da čistilna naprava in hmelj ne sodita v bližino šole in vrtca.

Opozorili so, da je potrebno dati več pristojnosti krajevnim skupnostim, da občina nujno potrebuje dom za starejše, primerno kulturno dvorano, kot jo imajo na primer v nekaterih sosednjih haloških občinah, pa tudi, da se mora lokalna skupnost bolj približati mlajši populaciji, mladim družinam in izobražencem, ter jim ponuditi ugodnosti v domačem okolju.
A volilna kampanja bo še trajala do petka do polnoči, ko nastopi volilni molk, v tem času pa si bodo videmski kandidati za župana še lahko pridobivali naklonjenost volivk in volivcev.
Foto: KS