V sklopu celovite energetske sanacije bodo podravske občine izboljšale energetsko učinkovitost

Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas so v juniju s konzorcijem družb Petrol, Slovenska energetska družba in Plistor, poslovni inženiring, v kidričevski občini podpisale pogodbo in sklenile javno-zasebno partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb, ki so v lasti navedenih občin.

Na OŠ Cirkovce poteka energetska prenova; foto: arhiv občin Kidričevo
Podravske občine bodo v sklopu celovite energetske sanacije izboljšale energetsko učinkovitost v petih javnih objektih. Predmet energetske sanacije so objekti: OŠ Cirkovce, OŠ Kajetana Koviča Poljčane, osnovna šola in vrtec Sveta Trojica, poslovna stavba Sveta Trojica in OŠ Destrnik – podružnica Trnovska vas.

Dela na objektih so se letos julija že pričela in do konca leta 2018 bo na vseh lokacijah izvedena obsežna sanacijska dela. Občine bodo naložbe sofinancirale iz lastnih virov v višini okrog 281 tisoč evrov, dobrih 713 tisoč evrov je planirani delež sredstev iz kohezije, 920 tisoč evrov bo dodal zasebni partner po koncesijski pogodbi, skupni znesek projekta pa znaša 1,9 milijona evrov.

Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili programa Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva iz finančne perspektive 2014-2020.

Zasebni partner bo v 15. letih zagotovil upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih naprav

Občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas na področju učinkovite rabe energije izvajajo projekt energetske prenove občinskih stavb, ki se izvaja po modelu javno-zasebnega partnerstva. Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov.

Toplotna izolacija fasad, zamenjava stavbnega pohištva, ureditev podstrešij, prenova kotlovnic, …

Pri celovitih energetskih sanacijah se bodo izvedli ukrepi toplotne izolacije fasad, zamenjave stavbnega pohištva, izolacije stropov neogrevanih podstrešij, vgradnja termostatskih ventilov, vgradnja ali prenova učinkovitih prezračevalnih sistemov, prenova kotlovnic in toplotnih postaj, vgradnja toplotnih črpalk, sanacije sistemov notranje razsvetljave, vgradnja sistema za energetsko upravljanje.

V fazi energetske sanacije je trenutno šolska zgradba v Cirkovcah; foto: arhiv občine Kidričevo

Na stavbi OŠ Cirkovce bodo izvedli toplotno izolacijo fasade, izolacijo podstrešja, zamenjali stavbno pohištvo, izgradili nov sistem ogrevanja s toplotno črpalko voda-voda, uredili implementacijo merilne opreme s pripadajočo krmilno komunikacijsko tehnologijo, modernizirali pa bo tudi razsvetljavo.

Predvidena sredstva kohezije v višini 40 odstotkov

Za pokrivanje investicije bo zasebnik zagotovil minimalno 50,1 % sredstev, do 37,46 % predstavljajo sredstva iz kohezijskih skladov,12,44 % zagotovijo občine Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas, je občina Kidričevo med drugim zapisala na svoji spletni strani. Za celovito energetsko sanacijo objektov so predvidena sredstva kohezije v višini 40 %. Skupni zajamčeni letni prihranek toplotne in električne energije znaša 129.524 EUR (brez DDV) letno, kar pomeni tudi zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v višini 238,23 ton CO2 letno kar je enako ekvivalentu 27 hektarjev gozda pri akumulaciji toplogrednih plinov.
Več o evropski kohezijski politiki na spletni strani www.eu-skladi.si.
Vir in foto: občina Kidričevo