Na novinarski konferenci 28. maja je ministrica prof. dr. Simona Kustec javnost seznanila kako bodo učenke in učenci ter dijakinje in dijaki zaključili šolsko leto 2019/2020.

Napovedala je, da nadaljujemo s postopnim in varnim vračanjem v šole in vrtce.

“Pri odločitvi so nas vodili skrb po zagotavljanju zdravega, varnega okolja v šolah in vrtcih, strokovne ter življenjske rešitve.”

Vsi so že pisali o tem, zato vam bomo zelo na kratko predstavili glavna dejstva in zanimive odgovore na mnoga vprašanja.

  1. S 1. 6. se vzgojno-varstveni proces v vrtcih, ob upoštevanju higienskih in zaščitnih ukrepih lahko ponovno odvija v običajno velikih obeh starostnih skupinah. Pri tem naj zgolj spomnim, da bo s sprejetjem protikoronskega zakonskega paketa 3 staršem, ki svojih otrok ne boste vključili v vrtec, ta strošek do 30. 6. krila država.

  2. S 1. 6. se pouk v prvi triadi in devetem razredu ponovno izvaja v obsegu običajno velikega oddelka.

  3. S 1. 6. se začne izvajati pouk za 4. in 5. razred, pod enakimi pogoji.

  4. Ob nadaljnji ugodni epidemiološki sliki in uspešnem začetku vzgojno-izobraževalnega procesa omenjenih skupin se 3. 6. šolska vrata ponovno odprejo še za učence 6., 7. in 8. razredov.

  5. Izobraževanje v srednjih šolah poteka po do sedaj veljavnimi pogoji – na daljavo, oziroma v šolah za tiste dijake, ki jih šola pozove.

  6. Maske niso obvezne, so pa priporočljive. Ukrep ustrezne distance 1,5 metra ostaja.

  7. Šolo lahko obiskujejo samo zdravi učenci, učitelji in drugi delavci v izobraževalnih ali vzgojnih ustanovah.

  8. Valete ne bo!

Vprašanja in odgovori?

Nekateri učenci imajo zaključene že vse ocene. Razen tega, da bodo tam fizično prisotni nimajo razloga, da bi se morali vrniti. Zakaj se morajo vrniti v šole?

Vzgojno izobraževalni proces poteka do 25. junija. Do takrat bodo lahko utrjevali učno snov in bodo lahko ta trenutek izkoristili za zaključek nenavadnega šolskega leta.

Kakšne so sankcije, če starši svojih otrok v šole ne pošljejo?

V primeru, da otroci ne pridejo v šolo, je potrebno z ustreznimi opravičili in potrdili izostanek tudi opravičiti.

A lahko starši izkoristijo dopust, ki pripada otrokom v vsakem šolskem letu? Kako je s prevozom otrok v šole?

V skladu z vso veljavno zakonodajo se lahko odločijo kakor želijo. Starše se poziva in se jih prosi, da sami pripeljejo otroke v šolo in tako pomagajo šolskemu sistemu v teh nenavadnih časih

Kako bodo učitelji nagrajeni, ker so domnevno delali precej več kot običajno od doma. Bodo dobili dodatek?

Delo je bilo naravnano na temeljih običajne delovne obremenjenosti. V primeru, ko je prihajalo do nadobremenitev, pa se bo to upoštevalo v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Želite biti redno obveščeni o novostih glede epidemije? Všečkajte FB stran:

MR