V Ormožu bodo učencem zagotovili izplačilo šolske prehrane

 

Občina Ormož je objavila javni razpis s katerim bo zagotovila, da vsi učenci, ki so sicer opravičeni do subvencije za kosilo in jim je ta pravica priznana po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v tekočem šolskem letu, prejmejo nadomestilo za izpad obroka.

V času šole na daljavo so namreč marsikateri otroci iz socialno šibkejših družin prikrajšani za topel obrok, ki jim pripada v šoli. Mnogokrat, je to žal edini topel ali kvaliteten obrok, ki je bil otrokom zagotovljen.

Občina Ormož bo tako namesto organiziranih obrokov prehrane v dneh, ki jih zaradi poteka pouka na daljavo šole ne morejo nuditi, le-te nadomestila z nakazilom denarnega nadomestila v višini 50 EUR na mesec.

Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu je od 1. 4. 2020 do dne, dokler bo zaradi epidemije koronavirusa potekal šolski pouk na daljavo.

Več si lahko preberete na naslednji povezavi.

 

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

 

MR