V občini Hajdina zaključili s praznovanjem občinskega praznika

Martinov konec tedna je bil praznično obarvan tudi v občini Hajdina, pa ne samo zaradi martinovanja, ampak tudi zaradi praznovanja jubilejnega 20. občinskega praznika.

Na Hajdini sta ob občinskem prazniku prisegla aktualna kletarja letnika Ivan Vogrinec in Jožef Meglič; foto Langerholc
Tudi letos so na Hajdini občinski praznik združili s 23. prireditvijo »Iz mošta vino – pridi na Hajdino« in imenovanjem kletarjev letnika v cerkvi sv. Martina na Hajdini, kjer je bilo v nedeljo še farno žegnanje. Ob prazniku so podelili najvišja občinska priznanja in priznanja za najbolj urejeno vaško skupnost, kmetijo, poslovni objekt in stanovanjske objekte.
Prejemniki priznanj za urejenost objektov; foto Langerholc
Slovesnosti na Hajdini so se poleg številnih občanov in občank udeležili tudi gostje, med njimi državni svetnik Rajko Fajt, ki je zbrane tudi nagovoril in poudaril pomen razvoja ter praznovanja dosežkov v lokalni skupnosti.

Podeljena najvišja občinska priznanja

Ob občinskem prazniku, na osrednji slovesnosti je vodstvo občine Hajdina podelilo tudi najvišja občinska priznanja in med letošnjimi prejemniki bronastega grba je kulturnica Simona Hazimali, članica KD Skorba. Srebrni grb občine sta prejela: Jožef Ekart za aktivnosti na področju šolstva in različnih področjih krajevne skupnosti, ter Zvonko Glažar, član PGD Hajdoše in podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, za večletna dejanja, prizadevnost in zasluge v gasilstvu.

Letošnji nagrajenci v občini Hajdina; foto Langerholc

Zlati grb je letos prejel Radoslav Simonič, nekdanji župan, za prizadevanja za ustanovitev občine, vodenje občine v treh mandatih ter za zasluge za razvoj občine na različnih področjih življenja in dela. Priznanje župana občine Hajdina pa je letos prejel Ivan Ogrinc iz Skorbe, dolgoletni ljubiteljski kulturnik, predsednik kulturnega društva in zveze kulturnih društev v občini Hajdina, ki je s svojim dolgoletnim delom, požrtvovalnostjo, kulturno žilico, doseganju boljše kvalitete življenja na vasi, vsekakor zaznamoval dogajanja v lokalni skupnosti v vsem času njenega obstoja.

Osrednja slovesnost ob 20. občinskem prazniku je bila na Hajdini dobro obiskana; foto Langerholc

Realizirali vse bistvene projekte

Župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar je v slavnostnem nagovoru poudaril, da letošnji praznik občine pomeni tudi zaključek štiriletnega obdobja, ki je bilo za občino izjemno uspešno. Dodal je, da so skozi to obdobje spoštovali osnovno načelo, da poskušajo pridobiti čim več sredstev iz državnih in evropskih virov ter sorazmerno razvijati celotno občine, kot tudi različne dejavnosti.

Slavnosti govornik je bil župan občine Hajdina mag. Stanislav Glažar; foto Langerholc

»Realizirali smo vse bistvene projekte, ki smo si jih zastavili v okviru sprejete strategije in vizije razvoja naše lokalne skupnosti. Največ pozornosti je bilo namenjene urejanju prometne varnosti, cestišč, hodnikov za pešce in javni razsvetljavi, kjer smo sledili smernicam Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Prioriteta je bila na urejanju sekundarne kanalizacije, zamenjave vodovodnih cevi, področju komasacije, agromelioracije, urejanju vaških središč, …

Tudi v vrtcu in osnovni šoli ter njeni okolici je bilo poskrbljeno za izboljšanje pogojev dela in različne nadstandardne programe. Veliko je bilo projektov, ki prinašajo boljšo kvaliteto življenja vseh naših občanov,« je poudaril Glažar, ki je ob tem pohvalil tudi delo občinske uprave, občinskega sveta, delovnih teles in vaških odborov.
Na slavnostnem dogodku je izpostavil tudi dobro in uspešno delo društev v občini, pohvalil je tako kulturnike, kot tudi športnike, gasilce, turistično društvo, društva žensk ter ob tem poudaril, da občina vsem društvom omogoča kar najboljše pogoje za delo. Izpostavil je dobro sodelovanje z župnijo, pohvalil pa je tudi hajdinske kletarje.

Hajdina je mladim prijazna občina z veliko izzivi

Ob skrbi za starejše občane pa so v občini razmišljali tudi o mladih in na pobudo komisije za mlade, pod vodstvom dr. Uroša Gojkoviča, so uspeli realizirati številne projekte in za kar so pridobili tudi certifikat Mladim prijazna občina.

»Številne aktivnosti, naložbe in realizirani projekti so nam lahko spodbuda za nadaljnje delo. Do realizacije vseh zastavljenih ciljev je pripeljalo usklajeno sodelovanje občinskega sveta, uprave in vaških odborov. V teh dveh desetletjih samostojnosti naše občine smo lahko na opravljeno upravičeno ponosni. Seveda pa je pred nami še veliko izzivov. Glede na aktivnost, homogenost in ustvarjalnost naših občanov, pa lahko optimistično zremo v prihodnost,« je v nagovoru še izpostavil hajdinski župan Glažar.
Fotografije: foto Langerholc