Turistična destinacija Visit Ravno polje se širi

Po uspešnem prvem letu od uradne predstavitve turistične destinacije Visit Ravno polje, se uspešna zgodba povezovanja podravskih občin in lokalnih ponudnikov nadaljuje. Včeraj so v Kidričevem predstavili dosedanje rezultate, bogatejšo ponudbo destinacije in načrte.

Utrinek z novinarske konference v destinaciji Visit Ravno polje. Foto: arhiv destinacije
Konec letošnjega leta se občinama Kidričevo in Starše v turistični destinaciji Visit Ravno pridružuje še občina Miklavž na Dravskem polju, s čimer bo turistična ponudba destinacije bogatejša za 14 turističnih ponudnikov. V letu 2020 naj bi se destinaciji pridružili še vsaj dve občini.

Turistična destinacija Visit Ravno polje, ki je nastala leta 2018 s povezovanjem lokalnih ponudnikov občine Kidričevo in Starše, in uradno stopila na trg 18. januarja 2019, kaže rezultate vztrajnega dela v prvem letu in pozitivne učinke povezovanja.

V letu 2019 je tako popolnoma sveži turistični destinaciji uspelo uspešno zagnati kolesje turizma: odpreti info točko za destinacijo v muzeju Zbirka podeželja v Starošincah, izdelati promocijske materiale: brošura, spletna stran http://visitravnopolje.si/, promocijski film, pripeljati v destinacijo 7 avtobusov izletnikov + več kot 800 individualnih obiskovalcev, doseči nočitev več kot 70 avtodomarjev, izpeljati strokovno ekskurzijo za Regionalne turistične vodnike Slovenija in strokovno ekskurzijo za Zvezo turističnih vodnikov z državno licenco, vzpostaviti povezovanje in sodelovanje s sosednjimi destinacijami, oblikovati 5 tematskih izletov – integralnih turističnih produktov, ki so pisani na kožo novodobnemu turistu: Po poti Pavline Starošine, Kulinarični potep po Ravnem polju, Mavrica zakladov od pradavnine do danes, Preplet kulturne dediščine, Obujamo tradicijo naših babic.

Ponudba turistične destinacije na Dravskem polju

Vključiti tudi prebivalce v destinaciji

Destinacija se je širši slovenski javnosti predstavila na turističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani, v prihodnje pa si želijo aktivno vključiti v dogodke in razvoj turizma prebivalce destinacije, lep primer je že bil ob dogodku Zahvala polju, ko je z okrasitvijo vaških središč kar 7 vasi: Starošince, Pongrce, Zg. Jablane, Cirkovce, Mihovce, Župečja vas, Lovrenc na Dravskem polju. V destinacijo želijo privabiti več kot 200 obiskovalcev ob svetovnem dnevu turizma z bogatim programom pri ponudnikih in z odprtjem vrat na turistična dvorišča v destinaciji.

Tri občine že skupaj z načrti v turistični zgodbi 

Župani sodelujočih in okoliških občin se strinjajo, da je v povezovanju moč in prihodnost turizma. Tako se destinacija širi. Že konec letošnjega leta se destinaciji pridružuje občina Miklavž na Dravskem polju. Tako se bo še letos 17 lokalnim ponudnikom iz občine Kidričevo in 9 ponudnikom iz občine Starše pridružilo približno 14 ponudnikov iz občine Miklavž na Dravskem polju, kar bo še dodatno obogatilo ponudbo turistične destinacije Visit Ravno polje in ponudilo obiskovalcem nova doživetja. Anton Leskovar, župan občine Kidričevo, Bojan Kirbiš, župan občine Starše in Egon Repnik, župan občine Miklavž na Dravskem polju, v sodelovanju s Sonjo Breznik, oblikovalko turistične destinacije Visit Ravno polje že aktivno načrtujejo razvoj in promocijo turistične destinacije v prihodnjem letu.

Pogled na ravnico Dravskega polja, kjer nastajajo nove turistične zgodbe.

Ponudba novih doživetij 

Oblikovalka turistične destinacije Visit Ravno polje, Sonja Breznik, je izpostavila: “Pridruževanje novih občin v destinacijo Visit Ravno polje je potrditev za  naše dobro delo in dobro zastavljeno strategijo in je dobrodošlo pri širitvi ponudbe. Vsekakor si želimo v prihodnjem letu privabiti v destinacijo še več turistov in obiskovalcev ter povečati tudi število nočitev. Želimo ustvarjati ponudbo pisano na kožo novodobnemu turistu, ki išče nova doživetja, ki si želi razširiti obzorja, poskusiti lokalno kulinariko. In želimo jim ponuditi priložnosti, da ostanejo v destinaciji več kot en dan.”

Kaj ponuja destinacija Visit Ravno polje?

Trenutna ponudba v destinaciji je pestra, in sicer gostu ponujajo kulinariko, tradicijo, šport in zabavo, zgodbe, kulturno dediščino, prireditve, nastanitev, … Sodobnemu turistu ponuja priložnosti za nova doživetja, spoznavanje kulinarične, gastronomske in turistične ponudbe podeželja in preko tega spoznavanje bogate dediščine Ravnega polja.

Foto: Visit Ravno polje