Tesla polnilnici v občini Kidričevo

električna vozila, Tesla polnilnice, Kidričevo

Prvi Tesla polnilnici v občini Kidričevo. Foto: občina Kidričevo

Prvi Tesla polnilnici v občini Kidričevo

Ekoregija Ravno polje je poskrbela za prvo Tesla polnilnico za električna vozila. Postavili so jo pri restavraciji Pan občini Kidričevo. Prav tako so bili uspešni na razpisu Eko sklada, kjer so nepovratna sredstva pridobili za postavitev 7 dodatnih polnilnic. Lokacije bodo razkrili v kratkem.

Sicer pa bo Eko sklad finančno podprl 69 slovenskih občin pri postavitvi polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Na razpisu izbrane občine bodo skupno predvidoma postavile 140 polnilnih postaj za električna vozila, 109 polnilnih postaj bo AC, 31 pa DC.

69 slovenskim občinam denar za 140 polnilnih postaj

Kot je poročal Siol.net, bo Eko sklad med izbrane občine razdelil pol milijona evrov iz sklada za podnebne spremembe. Občine bodo na vseh za polnilnice predvidenih lokacijah zagotovile tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe in prometne znake.

Na AC-postajah bo dodatna šuko vtičnica omogočala tudi polnjenje električnih koles, ne le električnih avtomobilov. Vse polnilnice bodo predvidoma vzpostavljene do konca letošnjega leta. Med 140 polnilnimi postaji jih bo 109 omogočalo polnjenje prek izmeničnega (AC), 31 pa prek enosmernega toka (DC).

Nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila so – poleg občine Kidričeve – na ptujsko-ormoškem območju prejele še občine Hajdina, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi in Zavrč.

TM