Suzana Lep Šimenko: Koalicija želi v prihodnjih dveh letih rekordno trošiti davkoplačevalski denar

Vsakokratni proračun nakazuje smer delovanja koalicije. Aktualna koalicija Svobode, SD in Levice dviguje sredstva za oskrbo in integracijo migrantov za skoraj 52 milijonov evrov in znižuje sredstva za dolgotrajno oskrbo za 63 milijonov evrov.

Poslanci na današnjem nadaljevanju novembrske seje obravnavajo Predlog sprememb proračuna RS za leto 2023 in Dopolnjen predlog proračuna RS za leto 2024. V poslanski skupini SDS bomo glasovali PROTI, saj ne podpiramo načrtovanega rekordnega povečanja odhodkov, še posebej ne v negotovih in zahtevnih časih, ki so pred nami.

Celotno stališče poslanske skupine, ki ga je predstavila Suzana Lep Šimenko, objavljamo v nadaljevanju.

Pred nami sta sprememba proračuna za leto 2023 in predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Vsakokratni proračun je najpomembnejši dokument države, ki kaže smer, ki jo bo trenutna koalicija zavzela do prebivalcev Slovenije na vseh področjih njenega delovanja, od gospodarstva, sociale, zdravstva, izobraževanja, do infrastrukture in kmetijstvu. Tudi tokrat je tako.

S predlaganimi spremembami proračuna za leto 2023 se bo proračunska poraba v primerjavi z že sprejetim proračunom za leto 2023 povečala za kar 3,3 milijarde evrov oziroma za 25 % na 16,7 milijarde evrov. Z višino planiranih odhodkov tokrat resnično podirate rekorde. V letu 2024 se planirajo nekoliko nižji odhodki v višini 15,5 milijard evrov, a še vedno so izjemno visoki. Tudi tukaj skorajda podirate rekorde.

S strani SD in Levice smo v času naše vlade pogosto slišali, da so bili naši proračuni nerealni in da so na strani odhodkov presegali zmožnosti države. Tokrat jih skupaj s Svobodo še bistveno povečujete, na rekordno visoke. Nikoli v zgodovini Slovenije država še ni tako trošila. Tudi Fiskalni svet je opozoril na precenjeno planirane odhodke in nerealistično načrtovanje. Ampak vas to ne gane.

Najhuje pri tem je, da tega povečanega trošenja državljani ne občutijo. Prav nasprotno – njihovo delo in premoženje nameravate dodatno obdavčiti. Resnično narobe svet. Ne skrbijo vas 16,7 milijardni odhodki v proračunu, skrbi pa vas, če bi se zaradi nesprejetja vašega, za državljane slabega Zakona o dohodnini, v proračun steklo nekaj milijonov evrov manj. Skrbi vas, če že v prihodnjem letu ne bi prišlo do znižanja splošne olajšave pri dohodnini in da bi delovno aktivni imeli nekoliko višjo neto plačo. To je resnično žalostno.

V letu 2023 načrtujete za okoli 1,5 milijard evrov več davčnih prilivov. Večata se zlasti dve postavki, to sta davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost. Planirate podobno višino davka od dohodkov pravnih oseb kot bo v letu 2022. Kar je seveda realno, v kolikor ohranite gospodarsko rast iz letošnjega leta. A vse napovedi in že trenuten padec gospodarske aktivnosti kažejo drugače. Podatki OECD za četrti kvartal za Slovenijo kažejo skorajda največji padec gospodarske aktivnosti, smo čisto pri repu, prehiteli smo le Latvijo, kar je zelo zaskrbljujoče. Tako da iz tega vidika v SDS menimo, da ste se tudi na tej postavki nekoliko precenili. Višji davek na dodano vrednost pa je odziv na visoko inflacijo in vse višje cene storitev in izdelkov, ki imajo za posledico več pobranega DDV. A visoka inflacijo že vpliva na kupno moč potrošnikov, ki posledično manj trošijo, tako da tudi ta postavka najverjetneje ni najbolj realna.

Glede na prvoten predlog proračuna za leto 2024 smo veseli dejstva, da ste zagotovili vsaj nekaj, dodatnih 16 milijonov evrov, sredstev za investicije v športno infrastrukturo v skladu z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v letih od 2023 do 2027. A glede na potrebe na tem področju je to bistveno premalo.

Investicije sicer nekoliko znižujete, a so še vedno na visoki ravni, kar v SDS ocenjujemo kot pozitivno, saj se zavedamo, da so državne investicije osnova za kvalitetnejše storitve in življenje državljanov, na drugi strani pa pomenijo dodatno spodbudo gospodarstvu, ki pa je tako ali tako motor vračanja davkov v proračun Republike Slovenije.

V poslanski skupini SDS ugotavljamo, da proračuna ni niti najmanj nista varčevalna. Proračun za leto 2023 ima visoke proračunske rezerve ter okoli 1,27 milijard evrov za boj proti draginji, a še vedno ni znano, s katerimi ukrepi se bo naslovilo ta boj pa čeprav smo konec novembra 2022.

Proračun za leto 2024 še nekoliko povečuje proračunsko rezervo zaradi izvajanja finančnega okvirja 2021-2027, a praktično ukinja sredstva za financiranje posledic epidemije in draginje. Leto 2024 je sicer res še nekoliko dlje, a je vseeno zmotno misliti, da posledic zaradi draginje v letu 2024 več ne bo.

Primanjkljaj ob koncu leta 2023 bi naj dosegel okoli 3,3 milijarde evrov oziroma 5,3% BDP, kar je dvakrat več kot v že sprejetem proračunu. Konec leta 2024 se planira primanjkljaj v višini 1,7 milijarde evrov oziroma 2,6 % BDP. Primanjkljaj bo v obeh letih izjemno visok.

Kot že rečeno vsakokratni proračun nakazuje smer delovanja trenutne koalicije. Le ta koalicija bistveno več sredstev namenja za oskrbo in integracijo migrantov. Sredstva na tej postavki dvigujete za skoraj 52 milijonov evrov. A na drugi strani znižujete postavke za dolgotrajno oskrbo in s tem sredstva za starejše za kar 63 milijonov evrov. Raje kot slovenskim upokojencem boste sredstva namenili za ilegalne migrante ali kot jih je državna sekretarka iz ministrstva za notranje zadeve na Odboru za finance imenovala “obiskovalce”. Verjamem, da Slovenski državljani za nepovabljene obiskovalce res ne rabijo zapravljati milijonov, medtem ko jim na drugi strani dodatno obdavčujete plače. In tako mimogrede, teh ilegalnih migrantov, ki so bili po prihodu v Slovenijo ulovljeni, je bilo do konca oktobra letošnjega leta 21.467 – za primerjavo, v enakem obdobju lani jih je bilo 8222. Izjemen porast ilegalnih prehodov in to ne iz držav, kjer vihra vojna. Vaša politika odprtih vrat že kaže rezultate.

 

Eden Izmed ključnih problemov smeri vašega delovanja, ki ga vidimo v poslanski skupini SDS, je vaš pogled na obdavčitev državljanov. V SDS smo prepričani, da so državljani Slovenije ter gospodarstvo preveč obdavčeni. Trenutna vlada nas seveda prepričuje drugače in želi z Zakonom o dohodnini znižati plače vseh državljanov. To je seveda velik problem, kajti plače so že tako ali tako preveč obdavčene. Delo se mora splačati, vi pa želite ravno nasprotno, saj več kot očitno želite, da je čim več ljudi odvisnih od socialne politike države. Zato tudi povečujete sredstva za socialne transfere, na drugi strani pa obremenjujete tiste, ki delajo. Želite, da je čim več ljudi odvisnih od vas, saj je nato s temi ljudmi lažje bistveno manipulirati. S tem ljudem jemljete svobodo.

V SDS mislimo drugače. Mi smo mnenja, da morajo biti ljudje za svoje delo spodobno plačani. Davčna, družinska in socialna politika pa morajo biti naravnane v smeri, da se bo ljudem bolj splačalo delati, kot biti doma in odvisni od socialnih transferov. To ni pot razvoja, po kateri mora iti Slovenija. In glede na rekordne odhodke vas zagotovo ne skrbi proračun. Sprejetje zakona o dohodnini namreč radi pogojujete prav s skrbjo za prilive v proračun. Glede na izredno visoko inflacijo, glede na vsesplošno draginjo, bi ljudem morali pustiti manj obdavčene plače. Verjemite, da oni bolje vedo, kako in kam usmeriti ta denar, namesto da to za njih delate vi.

Dejstvo je, da če bo še letos solidno visoka gospodarska rast, okoli 5 %, bo po napovedih UMAR že prihodnje leto le 1,4 %. In ob takšnem padcu gospodarske aktivnosti je resnično neodgovorno planirati rekordno visoke odhodke, ki bodo v 2023 kar 16,7 milijard evrov ter v letu 2024 v višini 15,5 milijard evrov.

Dejstvo je, da tako za leto 2023, kot za leto 2024 planirate izredno visok proračunski primanjkljaj. Drugo leto 3,3 milijarde evrov, v letu 2024 pa okoli 1,7 milijard evrov. Kar je izjemno visoko in problematično za javne finance. In dejstvo je tudi, da 63 milijonov evrov jemljete starejšim, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo.

V SDS zaradi vsega izpostavljenega takšnih proračunov za letih 2023 in 2024 ne bomo podprli. Glasovali bomo PROTI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Sorosh velik finančni podpornik ilegalnih migrantov.

 

 

 

 

 

 

Vir: sds.si