Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je od pričetka epidemije COVID-19 redno spremljalo izvajanje študijske dejavnosti na daljavo. Prav tako je bilo v stikih z visokošolskimi zavodi ter jim posredovalo usmeritve za lažje delovanje v izrednih okoliščinah. Z vodstvi zavodov so se dogovarjali o uvajanju sprememb, kolikor je bilo to v danih okoliščinah mogoče.

Študijski proces se je v obdobju epidemije na daljavo izvajal s pomočjo spletnih učilnic, videokonferenc, posnetkov predavanj in ostalih oblik študijskega procesa, prek e-pošte, ostalih oblik dvostranske množične komunikacije, s pripravo izročkov ter z dodatnimi gradivi za študente.

Posneta predavanja in ostala gradiva so shranjena v spletnih učilnicah. Po potrebi so bili visokošolski učitelji na voljo študentom tudi za individualne ali skupinske konzultacije preko spletnih orodij za telekonference in z uporabo spletnih klepetalnic ter elektronske pošte.

Po poročanjih študentov je bila kvaliteta izkušnje pogosto odvisna od digitalne usposobljenosti predavatelja oziroma predavateljice.

Kako so potekale praktične vaje?

Poseben izziv so predstavljala praktična usposabljanja, zlasti na področju medicine, zdravstvenih ved in farmacije, vključno s terenskimi in laboratorijskimi vajami. Te so se ponovno začele izvajati šele z odpiranjem visokošolskih zavodov. V kolikor bodo učne baze ostale odprte za študente v poletnih mesecih, bodo študenti letos lahko nadoknadili zamujeno s podaljšanjem v poletje in s tem zaključili letnike.

Kako pa izpiti?

Ali vam je všeč novica? Všečkajte FB stran:

Preverjanje znanja predstavlja izziv. Izpostavljene so zlasti težave glede preverjanja identitete študentov ter opravljanja pisnih izpitov za velike skupine. Nekateri zavodi bodo v obeh preostalih izpitnih obdobjih vpeljale dodatne izpitne roke in s tem podaljšale izpitno obdobje. Študenti izpostavljajo tudi pomanjkljivo lastno IKT opremo in nestabilne internetne povezave, ki onemogočajo enake možnosti pri opravljanju izpitov na daljavo.

Vpisni roki so se podaljšali

Fakultete se soočajo tudi s težavami preizkusov nadarjenosti in spretnosti. Te so bile najprej zaradi zaprtja visokošolskih zavodov, trenutno pa zaradi prehajanja meja (obvezne karantene za kandidate iz držav na rdečem seznamu). MIZŠ sodeluje z vpisnimi službami visokošolskih zavodov. Uredili so že možnost spremembe rokov.

Prijavno-vpisni roki so bili podaljšani, za kar je ministrstvo moralo zagotoviti pravno podlago.

O preverjanju znanja, zamiku študijskega koledarja in pogojih napredovanja odločajo zavodi sami. Ti so opravili analize in preglede internih aktov ter uvedli ustrezne spremembe podaljšanja študijskega koledarja v okviru določb Zakona o visokem šolstvu.

MIZŠ je sprejelo vrsto interventnih členov, s katerimi je visokošolskim zavodom omogočilo spreminjanje študijskih programov med letom, pa tudi podaljšanje statusa iz naslova epidemije.

Izplačilo 150 evrov dodatka za vsakega študenta

Ministrstvo je opravilo tudi pomembno vlogo pri izvajanju izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka za redne in izredne študente, vpisane v visokošolske zavode v Republiki Sloveniji. Zbiralo je vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Do 30. junija, ko se je zaključil rok za oddajo vloge, je vlogo oddalo 56.418 oseb; to predstavlja 73,5 % vpisanih študentov in študentk v terciarno izobraževanje (76.728, vir: SURS).

Dosežen dogovor s prevozniki, da bodo ponudili brezplačno podaljšanje terminskih vozovnic za dijake in študente za julij in avgust

Z veseljem sporočamo, da je bil po dodatnih pogovorih dosežen dogovor, da bodo prevozniki tudi letos, ne glede na njihov objektivno izjemno težak finančni položaj zaradi izpada dohodkov zaradi epidemije koronavirusa, ponudili brezplačno podaljšanje terminskih vozovnic za dijake in študente za mesec julij in avgust.

Ministrstvo za infrastrukturo pozdravlja doseženi dogovor, ki bo dijakom in študentom omogočil brezplačne prevoze najpozneje od 9. 7. do 31. 8. 2020 in se prevoznikom iskreno zahvaljuje za korektno sodelovanje.

Želite biti redno obveščeni o novostih v vaši občini? Všečkajte FB stran:

MR