Staro ptujsko mestno pokopališče spremenili v park spominov

Na Ptuju so ob letošnjem občinskem prazniku slovesno odprli nekatere pridobitve, med njimi tudi prenovljeno staro mestno pokopališče, ki so ga tudi s pomočjo evropskega denarja preuredili v park spominov.

Staro ptujsko mestno pokopališče je po prenovi park spominov; foto: MO Ptuj, foto Langerholc
Konec lanskega leta je Mestna občina Ptuj pričela z načrtovano prenovo starega mestnega pokopališča, ki je bilo dolga leta kraj vandalizma, načrti prenove pa so razburili tudi širšo ptujsko javnost, predvsem tiste, ki imajo tam pokopane svojce. Po dobrega pol leta je tam nastal park spominov, na otvoritveni slovesnosti pa so mnogi izrazili zadovoljstvo nad končno podobo.

Vrednost prenove 1,2 milijona evrov

Pokopališče je staro več kot 200 let in je vpisano v register nacionalne kulturne dediščine, zato so bila potrebna tudi temeljita konservatorsko-restavratorska dela. Projekt prenove je vreden 1,2 milijona evrov, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 900.000 evrov.
Letos maja, ko je bilo staro ptujsko pokopališče še v fazi prenove; foto: TM
Zgodovina pokopališča bo ohranjena, dlje časa zapuščeno staro mestno pokopališče na Ptuju, pa je po temeljiti prenovi zaživelo v povsem novi podobi. Še preden so se dela sploh začela so v ptujski občini pojasnili, da je bila prvotna projektna dokumentacija pripravljena dolgoročno, za izvedbo po fazah in končno realizacijo v skladu s vsakoletnimi proračunskimi sredstvi in kot odziv na vsakoletno spremljanje opuščanja grobov s strani svojcev.
Na otvoritveni slovesnosti parka spominov; foto: MO Ptuj, foto Langerholc
Kot končna ureditev je bila predvidena 30-odstotna odstranitev nagrobnikov. Zaradi možnosti sofinanciranja investicije z evropskimi sredstvi je morala ureditev spominskega parka biti zaključena v krajšem času. Podrobneje so investicijo predstavili na slovesni otvoritvi, ki je bila v tem tednu, ko v MO Ptuj potekajo tudi prireditve ob občinskem prazniku.
Foto: TM