Starejšim od 80 let bo Italija morda kmalu odrekla zdravljenje na intenzivni negi

 

Tuji mediji poročajo o kolapsu zdravstvih sistemov v državah, ki so najbolj obremenjene in posledičnih odločitvah, ki jih morajo sprejemati zdravniki o tem koga zdraviti in komu zagotavljati več zdravstvene oskrbe.

 

Dokument, ki ga je pripravila enota za krizno upravljanje v Italiji, natančneje v Turinu predlaga, da se starejšim od 80 let, ki so v slabem zdravstvenem stanju, v primeru povečanih obremenitev intenzivnih enot zdravstvenega sistema, odreče  pravico do dostopa do intenzivne nege. Zdravniki opozarjajo, da pri pacientih tako kritične skupine, slednje lahko pomeni smrt.

Enota za krizno upravljanje v Turinu je sestavila protokol, po katerem bi določili, kateri pacienti bodo imeli dostop do obravnave v intenzivni negi in katerim bodo slednjo odrekli. Pri tem bo upoštevano tudi ali si bo bolnik lahko opomogel po morebitnem oživljanju.
Zmogljivost intenzivnih enot italijanskega zdravstvenega sistema je namreč na robu kolapsa – trenutno imajo preko 5000 postelj v intenzivni negi.

Koga bodo oskrbovali bo tako v najhujšem primeru, kot v vojnih časih, odločala starost in obstoječe  zdravstvene okoliščine.

Pri tem dodajmo, da imamo v slovenskih bolnišnicah manj kot 100 postelj, ki so primerne za zdravstveno krizo, kot jo doživljamo ob epidemiji koronavirusa. Janševa vlada je tako, med prvimi ukrepi: postavila mobilno bolnišnico, ki bo zmogla dodatnih 120 ležišč. Bolnišnico so postavili pred vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani.

Slovenska vojska je vojašnici v Ljubljani postavila mobilno bolnišnico, kjer bo novih 120 postelj za okužene bolnike s koronavirusom. (Foto: Twitter)
Slovenska vojska v Ljubljani postavila mobilno bolnišnico. (Foto: Twitter)

MT