Kako prepričati še skoraj 40% omahljivcev, da bi se vključili v Program SVIT?

Rak na debelem črevesu in danki je bolezen, ki nam letno z naše sredine še vedno iztrga mnogo preveč nam dragih oseb. Tega se zavedamo tudi v Društvu žena in deklet občine Hajdina, kjer že od leta 2010 z različnimi načini obveščanja in osveščanja aktivno sodelujemo v boju proti temu zahrbtnemu uničevalcu življenj.

Povezali smo se z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, ki izvaja program SVIT in izvedli več aktivnosti, s katerimi smo svoje in tudi širše okolje seznanjali z nujnostjo vključitve oseb med 50. in 74. letom starosti v preventivno preverjanje vzorcev blata.  V sodelovanju z društvi v občini Hajdina se trudimo odpravljati tabuje okrog bolezni, o kateri se do nedavna javno ni govorilo. Z našimi prizadevanji smo se predstavili tudi Zvezi kmetic Slovenije in preko nje prenesli informacije v več kot 80 društev žena po vsej Sloveniji.

O raku in boju zoper njega smo marca 2012 spregovorili na zboru članic Zveze kmetic Slovenije, ki je leta 2014 z NIJZ podpisala listino o sodelovanju v Programu SVIT.
Naši pobudi so prisluhnili v Osnovni šoli in Vrtcu Hajdina, kjer so si maketo črevesa ogledali in o stričku SVITu zvedeli marsikaj poučnega vsi “vrtičkarji” in učenci vseh devetih razredov.
Omizje o SVITu 21.3.2016 na Hajdini, ki mu je prisostvovala tudi ozdravljenka po raku na debelem črevesu, ambasadorka programa SVIT Marija Hrvatin iz Krškega, avtorica knjige Diagnoza, ko zastane dih (prva z leve). Ob njej Marija Hanželj iz NIJZ OE Maribor, Silvestra Brodnjak, ambasadorka programa SVIT iz Občine Hajdina in Karmen Panikvar iz ZD Ptuj – vodja Referenčne ambulante iz Kidričevega.

Našim pobudam so prisluhnili povsod, kjer smo se pojavili, poseben uspeh pa je bil, ker smo k delu pritegnili osebe, ki so premagale raka na črevesu in so o tem odkrito javno spregovorile. Organizirali smo okrogle mize, predavanja, povabili ekipo promotorjev programa SVIT z maketo debelega črevesa, ki se je predstavila ob različnih dogodkih in okoljih… O tem smo spregovorili v sredstvih javnega  obveščanja in poročali v tiskanih medijih.  Veliko nam vsa leta pomeni razumevanje župana Občine Hajdina, mag. Stanislava Glažarja, ki podpira naša prizadevanja.

S tem prispevkom želimo spodbuditi tudi vse, ki ga bodo prebrali, da bi razmislili, kako bi tudi sami naredili nekaj dobrega s tem, da bi svojega znanca, prijatelja, sodelavca ali sorodnika spodbudili, da bi se redno odzival vabilu za vključitev v program SVIT, ki ga vsaki dve leti po dopolnjenem Abrahamu prejme iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Iz preglednice o odzivnosti vabljenih v Program SVIT v Zdravstveni regiji Maribor, v katero spadajo občine Spodnjega Podravja, lahko razberemo, da v letu 2016 dvema občinama še vedno ni uspelo doseči 50% odzivnosti. Razveseljiv pa je podatek, da se je v 27 občinah vabilu NIJZ v odzvalo več kot 60% oseb, starih od 50 – 74 let, ki so odposlale vzorce blata na presejalno testiranje.

Bi morda lahko tudi vi kaj naredili k večji osveščenosti? Mogoče pa dobite idejo ob kateri izmed fotografij, ki predstavljajo utrinke našega šestletnega dela.

Silvestra Brodnjak, ambasadorka Programa SVIT iz Občine Hajdina

Foto: SB, www.program-svit.si

Tabela: Odzivnost vabljenih v zdravstveni regiji Maribor po občinah v letu 2016.

OBČINA

Odzivnost Odzivnost

– moški

Odzivnost

– ženske

1.     Sveti Tomaž 69,80 % 65,07 % 74,34%
2.     Poljčane 69,71 % 65,91 % 73,16%
3.     Makole 68,66 % 65,75 % 72,08%
4.     Starše 67,99 % 62,87 % 73,63%
5.     Markovci 67,26 % 66,55 % 67,97 %
6.     Rače-Fram 67,17 % 62,25 % 71,83 %
7.     Ptuj 66,38 % 61,18 % 71,03 %
8.     Selnica ob Dravi 66,24 % 64,29 % 67,96 %
9.     Miklavž na Dravskem polju 66,07 % 64,27 % 67,77 %
10.  Destrnik 65,99 % 66,67 % 65,35 %
11.  Kidričevo 65,31 % 61,61 % 68,75 %
12.  Dornava 65,07 % 57,92 % 71,88 %
13.  Slovenska Bistrica 64,70 % 58,80 % 70,24 %
14.  Majšperk 64,45 % 56,98 % 72,94 %
15.  Oplotnica 64,17 % 58,11 % 70,96 %
16.  Hajdina 62,97 % 59,23 % 66,26 %
17.  Lenart 62,80 % 56,01 % 69,42 %
18.  Lovrenc na Pohorju 62,79 % 59,20 % 66,82 %
19.  Duplek 61,92 % 54,44 % 69,16 %
20.  Središče ob Dravi 61,72 % 59,26 % 64,00 %
21.  Hoče-Slivnica 61,70 % 56,90 % 66,52 %
22.  Ormož 61,11 % 54,96 % 67,06 %
23.  Gorišnica 61,10 % 57,24 % 64,77 %
24.  Pesnica 60,58 % 54,19 % 67,41 %
25.  Šentilj 60,54 % 54,38 % 66,67 %
26.  Benedikt 60,37 % 56,52 % 64,07 %
27.  Maribor 60,02 % 54,44 % 65,11 %
28.  Ruše 59,05 % 55,03 % 62,90 %
29.  Sveti Jurij v Slovenskih goricah 59,01 % 52,44 % 65,82 %
30.  Videm 58,42 % 53,03 % 64,14 %
31.  Cerkvenjak 57,71 % 51,77 % 63,77 %
32.  Sveta Trojica v Slovenskih goricah 57,38 % 51,88 % 63,45 %
33.  Juršinci 56,25 % 54,66 % 57,86 %
34.  Trnovska vas 55,49 % 55,95 % 55,06 %
35.  Žetale 55,29 % 60,75 % 49,50 %
36.  Sveta Ana 54,63 % 51,72 % 57,76 %
37.  Sveti Andraž v Slovenskih goricah 54,14 % 51,25 % 57,14 %
38.  Kungota 52,98 % 48,54 % 57,46 %
39.  Podlehnik 50,33 % 49,68 % 50,99 %
40.  Zavrč 45,49 % 37,42 % 58,00 %
41.  Cirkulane 44,51 % 44,78 % 44,17 %
Maribor 61,70 % 56,60 % 66,58 %